NMV 644/2015: 7. odpiranje konkurence

Poziv k predložitvi predračuna

Sklop E: Sveže sadje in zelenjava

Obdobje: 1. 2. 2017 – 30. 4. 2017

Datum objave: 3. 1. 2017

Rok oddaje: 12. 1. 2017 do 11.00 na naslovu naročnika

Priloge:

Poziv k predložitvi predračuna v okviru NMV644/2015 – 7. odpiranje konkurence za obdobje 1. 2. 2017 – 30. 4. 2017

Obrazec

 

NMV 644/2015: 6. odpiranje konkurence

Poziv k predložitvi predračuna

Sklop E: Sveže sadje in zelenjava

Obdobje: 1. 11. 2016 – 31. 1. 2017

Datum objave: 12. 10. 2016

Rok oddaje: 20. 10. 2016 do 8.30 na naslovu naročnika

Priloge:

Poziv k predložitvi predračuna v okviru NMV644/2015 – 6. odpiranje konkurence za obdobje 1. 11. 2016 – 31. 1. 2017

Obrazec

 

NMV 644/2015: 5. odpiranje konkurence

Poziv k predložitvi predračuna

Sklop E: Sveže sadje in zelenjava

Obdobje: 1. 8. 2016 – 31. 10. 2016

Datum objave: 4. 7. 2016

Rok oddaje: 12. 7. 2016 do 8.30 na naslovu naročnika

Priloge:

Poziv k predložitvi predračuna v okviru NMV644/2015 – 5. odpiranje konkurence za obdobje 1. 8. 2016 – 31. 10. 2016

Obrazec

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE JAVNEGA NAROČILA POD MEJNO VREDNOSTJO ZA UČBENIKE

Ponudbe nas ne obvezujejo k nakupu. Imajo informativno vrednost, na podlagi katere bomo izbrali ponudnika, ki bo naše naročilo prejel šele po tem, ko nam bodo sredstva za nakup učbenikov odobrena, in sicer v takem ali manjšem obsegu.

Datum objave: 26. 5. 2016

Rok oddaje: 3. 6. 2016

Oddaja ponudb: OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje

Kontaktna oseba:

Božena Brence; tel. 02 829 58 57; e-naslov: knjiznica-osmbgs@guest.arnes.si

Seznam učbenikov

 

NMV 644/2015: Odpiranje konkurence

Poziv k predložitvi predračuna v okviru NMV644/2015 – odpiranje konkurence za obdobje 1. 5. 2016 – 30. 4. 2017 za sklope A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L ter za obdobje 1. 5. 2016 – 31. 7. 2016 za sklop E.

V skladu z XI. točko Razpisne dokumentacije za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh let vas pozivamo k predložitvi predračuna za obdobje 1. 5. 2016 – 30. 4. 2017 za sklope A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L:

Sklop A: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (predloga predračuna)

 • Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
 • Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana

Sklop B: MESO IN MESNI IZDELKI (predloga predračuna)

 • Mesarstvo Oblak d.o.o., Loška cesta 1, 4226 Žiri
 • Viteo d.o.o., Gradišče 2, 2310 Slov. Bistrica
 • Mesnine Žerak, Strmolska ulica 8, 3252 Rogatec

Sklop C: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI (predloga predračuna)

 • Mesarstvo Oblak d.o.o., Loška cesta 1, 4226 Žiri

Sklop D: JAJCA (predloga predračuna)

 • M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci
 • Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor
 • Geaprodukt d.o.o., Devova ulica 18, 1000 Ljubljana

Sklop F: ZAMRZNJENO SADJE, ZELENJAVA IN RIBE (predloga predračuna)

 • Kvibo d.o.o., Pristava, Mlaka 2a, 4290 Tržič

Sklop G: NAPITKI IN VODA (predloga predračuna)

 • Impuls, Domžale d.o.o., Puchova ulica 3a, 1235 Radomlje
 • Nektar Natura d.o.o., Ekslerjeva 8, 1211 Kamnik
 • Mercator d.d., Dunajska cesta 107, p.p. 3234, 1001 Ljubljana

Sklop H: SADNI SIRUPI ZA APARAT (predloga predračuna)

 • Nektar Natura d.o.o., Ekslerjeva 8, 1211 Kamnik

Sklop I: KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČICE (predloga predračuna)

 • Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana
 • Delikatesa Premium d.o.o., Golniška cesta, Mlaka pri Kranju 102, 4000 Kranj

Sklop J: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE (predloga predračuna)

 • Mercator d.d., Dunajska cesta 107, p.p. 3234, 1001 Ljubljana
 • M.M. Kaučič d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanci
 • Impuls, Domžale d.o.o., Puchova ulica 3a, 1235 Radomlje

Sklop K: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA (predloga predračuna)

 • Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica
 • Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana

Sklop L: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO (predloga predračuna)

 • Impuls, Domžale d.o.o., Puchova ulica 3a, 1235 Radomlje
 • Mercator d.d., Dunajska cesta 107, p.p. 3234, 1001 Ljubljana

V skladu z XI. točko Razpisne dokumentacije za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje dveh let vas pozivamo k predložitvi predračuna za obdobje 1. 5. 2016 – 31. 7. 2016 za sklop E:

Sklop E: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA (predloga predračuna)

 • Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor
 • S. P. Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica
 • Geaprodukt d.o.o., Devova ulica 18, 1000 Ljubljana

Predloge predračunov so na spletni strani šole www.os-laporje.si (Javna naročila).

Predračun pošljite do torka, 12. 4. 2016, do 8.30. ure, v papirni obliki na naslov naročnika: OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje. V kolikor boste izbrani, nam boste posredovali predračun še v elektronski obliki na naslov: svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si.

Odpiranje konkurence bo potekalo 12. 4. 2016, od 8.30 ure dalje v prostorih OŠ Gustava Šiliha Laporje. O izidu postopka odpiranja konkurence in izbiri dobavitelja vas bomo obvestili do 14. 4. 2016.

Izbran dobavitelj je dolžan dobavljati vse vrste blaga, ki jih je ponudil v predračunu.

Dodatne informacije: Alenka Fidler (svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si, 02 829 5858)

 

NMV 644/2015: 3. odpiranje konkurence

Poziv k predložitvi predračuna

Sklop E: Sveže sadje in zelenjava

Obdobje: 1. 2. 2016 – 30. 4. 2016

Datum objave: 8. 1. 2016

Rok oddaje: 19. 1. 2016 do 10.00 na naslovu naročnika

Priloge:

Poziv k predložitvi predračuna v okviru NMV644/2015 – 3. odpiranje konkurence za obdobje 1. 2. 2016 – 30. 4. 2016

Obrazec

 

NMV 644/2015: 2. odpiranje konkurence

Poziv k predložitvi predračuna

Sklop E: Sveže sadje in zelenjava

Obdobje: 1. 10. 2015 – 31. 1. 2016

Datum objave: 5. 10. 2015

Rok oddaje: 14. 10. 2015 do 10.00 na naslovu naročnika

Priloge:

Poziv k predložitvi predračuna v okviru NMV644/2015 – 2. odpiranje konkurence za obdobje 1. 11. 2015 – 31. 1. 2016

Obrazec

 

NMV 644/2015: 1. odpiranje konkurence

Poziv k predložitvi predračuna

Sklop E: Sveže sadje in zelenjava

Obdobje: 1. 8. 2015 – 31. 10 2015

Datum objave: 6. 7. 2015

Rok oddaje: 15. 7. 2015 na naslovu naročnika

Ura oddaje: do 10.00

Status razpisa: Potekel

Dopis: Obrazec javna naročila 7.2015Poziv k predložitvi predračuna v okviru NMV644/2015 – 1. odpiranje konkurence za obdobje 1. 8. 2015 – 31. 10. 2015

Obrazec

 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Datum objave na Portalu javnih naročil: 3. 3. 2015

Številka objave: NMV1142/2015

Novi rok oddaje: 17. 3. 2015 na naslovu naročnika

Nova ura oddaje: do 10.00

Novi datum – vprašanja na portalu: 9. 3. 2015 do 9.00

Novi datum javnega odpiranja ponudb: 18. 3. 2015, ob 08.00

Status razpisa: Aktiven

Popravljeni so sklopi:

– sklop G: Napitki in voda,

– sklop J: Mlevski izdelki in testenine,

– sklop K: Zamrznjeni izdelki iz testa,

– sklop L: Ostalo prehrambeno blago.

 

Popravljen je 8. člen okvirnega sporazuma.

 

Razpisna dokumentacija:

– Razpisna dokumentacija – POPRAVEK (pdf)

– Sklopi POPRAVEK 3. 3. 2015 (Excel)

– Obrazci v Word-u – POPRAVEK 3. 3. 2015

– Popravek, objavljen na portalu javnih naročil NMV1142-2015

 

 

Javni razpis za oddajo naročila male vrednosti za “sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil” s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 2 let

od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017

  

Datum objave na Portalu javnih naročil: 5. 2. 2015

Številka objave: NMV644/2015

Rok oddaje: 10. 3. 2015 na naslovu naročnika

Ura oddaje: do 10.00

Javno odpiranje ponudb: 11. 3. 2015, ob 08.00

Status razpisa: Aktiven

Razpisna dokumentacija:

– Razpisna dokumentacija (pdf)

– Sklopi (Excel)

– Priročnik z merili kakovosti za živila v VIZ ustanovah (Ministrstvo RS za zdravje, 2008)

– Obrazci v Word-u

– Priloga 1 (predloga za kuverto)

– Objava na portalu javnih naročil NMV644-2015

 

Dodatne informacije: Alenka Fidler

– svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si

– 02 829 5858

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE JAVNEGA NAROČILA POD MEJNO VREDNOSTJO

UČBENIKI

Datum objave: 30. 5. 2014

Rok oddaje: 6. 6. 2014

Oddaja ponudb: OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje

Kontaktna oseba: Božena Brence; tel. 02 829 58 57; e-naslov: knjiznica-osmbgs@guest.arnes.si

Seznam učbenikov za nakup