V petek, 21. 5. 2016, se nas je pet laporskih osnovnošolcev, aktivnih članov Šolske skupnosti, udeležilo zanimivega in odmevnega nacionalnega dogodka EPUO, ki je potekal ob Tednu vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Bili smo nadvse počaščeni, saj smo bili edini povabljeni osnovnošolci.

Najprej smo imeli usposabljanje o pametnih telefonih in o tem, kako najbolje izkoristiti njihove zmogljivosti. Naučili smo se uporabljati aplikacijo Socrative, s katero smo kasneje na delavnici tudi glasovali o nekaterih za nas pomembnih temah. Govorili smo o programu EPUO ter predvsem o izobraževanju in zaposlovanju mladih. Predstavljeni so bili problemi, s katerimi se mladi dandanes srečujemo, kot na primer z iskanjem prve službe, stanovanja ipd. Predstavljena je bila tudi težava, da se mladi zelo dolgo šolamo, kasneje pa ne najdemo službe ali pa smo previsoko izobraženi za nekatera delovna mesta. Izražena je bila želja, da bi se mladi začeli bolj politično participirati in da bi dajali tudi sami predloge, kako izboljšati naše stanje, saj sami najbolje vemo, v kakšni situaciji smo. Povedano je bilo, da se mladi v Sloveniji srečujemo s t. i. »begom možganov«, kar je velik problem za našo državo. Prihodnost za mlade je v poklicih z interdisciplinarnim znanjem in mladi bi se morali v večji meri odločati zanje.

Bilo mi je zelo zanimivo in nadvse  pomembno se mi je zdelo, da smo na delavnici osvetlili ravno težave, s katerimi se mladi največkrat srečujemo in da smo lahko predstavili svoja stališča ter dajali predloge, kako bi te težave poskušali odpraviti ali omiliti. Zanimivo mi je bilo tudi, da je bila delavnica organizirana malo drugače kot sicer, saj smo za glasovanje oz. za izražanje našega mnenja lahko uporabljali tudi pametne telefone in na ta način oplemenitili njihovo siceršnjo uporabo.

Hvala Ljudski univerzi za povabilo na tako pomemben dogodek.

Mitja Lugarič, 9.a

OŠ Gustava Šiliha Laporje

 

20160520_132843