1. Kaj je Erasmus?

Erasmus+ je program Evropske unije za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladini in športu v Evropi. Njegov proračun v višini 14,7 milijarde evrov bo več kot 4 milijonom Evropejcev omogočil študij, usposabljanje in pridobivanje izkušenj v tujini.

Naši učenci imajo tako priložnost sodelovanja pri skupnem projektu s tujimi šolami. Učenci  sodelujejo preko spleta in potujejo v druge države, kjer v multikulturnem okolju izmenjujejo izkušnje z učenci iz tujih šol, izboljšujejo rabo tujega jezika, urijo in razvijajo socialne, medkulturne in druge mehke veščine. Sodelovanje v evropskih projektih je dragocena priložnost, da pripomoremo k oblikovanju bolj strpnih in spoštljivih evropskih državljanov. Učence zato spodbujamo, da spoznajo, cenijo in spoštujejo druge kulture in načine življenja.

2. Akreditacija Erasmus+ 2022-27

Naša šola je prejela akreditacijo Erasmus+ 2022-2027, ki bo učencem in pedagoškemu osebju v naslednjih petih šolskih letih omogočila stalen dostop do evropskih programov izmenjav in strokovnih izobraževanj. Posameznikom zagotavlja možnosti za mobilnosti v tujino, ter podpira razvoj izobraževalnih ustanov in drugih organizacij, vključenih v vseživljenjsko učenje. S tem šola zagotavljala izboljšanje kakovosti izobraževanja in metodologije ter širi mrežo mednarodnega sodelovanja.

Naš program temelji na treh glavnih ciljih:

  • Izboljšati elemente formativnega spremljanja učencev.
  • Izboljšati znanje in uporabo IKT tehnologije med učenci in učitelji.
  • Uvesti sodobne didaktične metode poučevanja v pouk, s tem dvigniti motivacijo učencev in razvijati kompetentne, kritične, samostojne, ustvarjalne in odgovorne posameznike.

Hkrati se zavedamo tudi pomembnosti trajnostnega razvoja, večjezičnosti in duševnega zdravja, zato te elemente vpletamo v projektne aktivnosti.

Možnost izmenjave izkušenj z ljudmi iz drugih držav je vir motivacije za učitelje in učence, kar pozitivno vpliva na šolo. Po eni strani učenci ves čas uporabljajo angleški jezik in tako izboljšujejo svoje jezikovne spretnosti. Po drugi strani pa je sodelovanje v evropskih projektih dragocena priložnost, da pripomoremo k oblikovanju bolj strpnih in spoštljivih evropskih državljanov. Učence spodbujamo, da spoznajo, cenijo in spoštujejo druge kulture in načine življenja.

3. Projekt “Hands on our future”

Hands on Our Future je projekt Erasmus K121 SCH, katerega namen je povečati ozaveščenost učencev o ciljih trajnostnega razvoja, hkrati pa se osredotoča na širjenje njihove kulturne ozaveščenosti, strpnosti in spoštovanja drugih kultur, izboljšanje njihovega digitalnega znanja in razvijanje kreativnosti, ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja. Učenci se bodo ukvarjali s tremi glavnimi temami: trajnostnim razvojem (prvi del), digitalnim učenjem (drugi del) in učenjem zunaj učilnice (tretji del). Teme bodo učenci nadgrajevali na treh mobilnostih učencev. Projekt bomo izvajali skupaj s šolama Scoala Gimnaziala “Otilia Cazimir”iz Romunije in Escola Diocesanade Navas, iz Španije.

Partnerska šola iz Romunije: http://scoalaotiliacazimiriasi.ro/

Partnerska šola s Španije: https://edn.cat/

3.1. Pripravljalni sestanek

30.6. 2022 smo izvedli prvi projektni sestanek na daljavo, kjer smo se srečale kordinatorke partnerskih šol. Načrtovale smo aktivnosti za 1. sklop in izdelale časovnico. Določile smo kanale za sodelovanje (Whatsap, Googledox, Gmail, Etwinning) in ustvarile projekt na platformi Etwinning (https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/hands-our-future/twinspace).

Dogovorile smo se tudi, da bo prva mobilnost potekala v Sloveniji, pred tem pa bomo izvedli z učenci srečanje na daljavo.

3.2. Projektni sestanek

Drugi projektni sestanek koordinatorjev je potekal na daljavo. 3.10.2022 smo organizirale srečanje koordinatorjev partnerskih šol. Razdelile smo si naloge in dorekle še zadnje podrobnosti pred srečanjem učencev, ki bo potekalo na daljavo.

3.3. Spoznajmo se

Na portalu e-twinning smo ustvarili platformo projekta »Hands-on our future. Tam lahko spremljate vse zanimivosti in novosti  v zvezi s projektnimi aktivnostmi.  

Prva aktivnost je bila spoznavna. Učenci so se predstavili v sliki in besedi. 

 

3.4. Projektni sestanek

10.10.2022 smo organizirali srečanje učencev iz Slovenije, Romunije in Španije. Učenci, ki bodo gostovali na naši šoli so postavljali vprašanja o Sloveniji, o projektnih aktivnostih, ki jih čakajo v Laporju, našem šolskem življenju, kulturi in običajih. Najbolj jih je zanimal naš urnik in tradicionalne slovenske jedi. Uporabili so spletno orodje Jumboard (https://jamboard.google.com/?pli=1).  Druženje je bilo zelo zanimivo, saj so se učenci prvič tudi videli in poklepetali, nekoliko pa so tudi premagali začetniško tremo in sramežljivost. Sedaj se poznamo in se že veselimo srečanja v Laporju!

3.5. Dan jezikov

26.9. smo na šoli obeležili Dan jezikov.  

Ogledali smo si promocijske video posnetke držav od koder prihajajo naši partnerji in se seznanili z njihovimi kulturnimi značilnostmi. Ugotavljali smo, da smo si v marsičem podobni. 

https://www.youtube.com/watch?v=j-QblDpVC7o 

https://www.youtube.com/watch?v=sLxLbykSS34 

Nato so se učenci preizkusili v »jezikanju« v jezikih naših partnerjev in se odlično zabavali. Naučili smo se šteti do 10, pozdraviti, se zahvaliti in vprašati kako si.

3.6. Izbor logotipa projekta

Učenci so združili svoje moči in vsaka skupina je izdelala logotip, ki bi najbolje predstavljal naš projekt. Sledilo je glasovanje na šoli in zmagovalni logotip se je uvrstil na mednarodno glasovanje. 

Vsi logotipi: https://padlet.com/tinalesnik5/logo-contest-41ef9el1t80t1z3f 

Zmagovalni logotipi posameznih držav: Hands on our future 

In prepričljiva zmagovalka je…..Romunija! Čestitamo! 

3.7. Mobilnost učencev v Laporju

Nedavno je bilo v Laporju in okolici zelo pestro.  Izvedli smo izmenjavo učencev s Španije in Romunije. Učenci so se družili in razvijali različne socialne in ….veščine od  nedelje, 23. 10. 2022, do sobote, 29. 10. 2022. Rdeča nit prve mobilnost, trajnostni razvoj, se je prepletala skozi vse projektne aktivnosti. Učenci so skozi kvalitetno pripravljene delavnice, ki so jih izvajali laporski učitelji, urili kritično mišljenje, kreativnost, socialne veščine in ne nazadnje sporazumevanje v angleškem jeziku. Razmišljali so o trajnostni šoli, mestih prihodnosti in gradnji iz naravnih materialov. Sodelovanja in prilagajanja pestri mednarodni družbi so se učili skozi raznovrstne aktivnosti. 

 NEDELJA 23.10. 

V nedeljo zvečer so učenci pred šolo nestrpno pričakovali svoje goste, ki so pripotovali z dunajskega letališča. Razburjenost je rastla iz minute v minuto in vsi smo že komaj čakali, da končno vidimo obraze, ki smo jih doslej poznali le preko ekranov.  

 PONEDELJEK 24.10. 

Ponedeljek smo pričeli delovno. Najprej so se učenci bolje spoznali z aktivnostmi za prebijanje ledu. Prva aktivnost »Teeth-teeth« je služila razvijanju njihovih komunikacijskih spretnosti in krepitvi zaupanja. Učenci so morali 2x povedati svoje ime in ime svojega soseda brez, da bi pri tem pokazal i svoje zobe. Ob tem smo se prav pošteno nasmejali. Nato je sledila aktivnost »Speed dating«, ki je pomagala ustvariti sproščeno okolje, v katerem učenci izmenjujejo ideje in bolj aktivno sodelujejo pri dejavnostih. Spodbujala jih je k soodgovornosti za učno okolje, graditvi odnosov in ustvarjanju produktivnega učnega okolja. Poskušali smo si zapomniti vsa naša imena in izvedeti v čem smo si vsi podobni in v čem se razlikujemo. Ogledali smo si predstavitve vseh treh šol, ki so jih pripravili učenci že pred mobilnostjo, nato pa tudi predstavili v angleščini. 

Po uvodnem delu smo se kar takoj smo se lotili dela s projektnimi nalogami na temo trajnostnega razvoja. Učenci so uporabljali aplikaciji Mentimeter in Padlett. Razmišljali so o trajnosti v šoli in primerjali primere dobre prakse, ki se izvajamo na naših šolah. Kritično so vrednotili podatke in prispevali nekaj odličnih idej, kako bi lahko naše šole delovale bolj trajnostno. Iskali so odgovore na vprašanja: kaj lahko storimo kot državljani? Kako lahko vplivamo na našo skupnost, da bo svet boljši?  

Nato je sledil obisk razredov, kjer so se učenci udeležili učne ure naravoslovja, geografije in angleščine. Naši gostje so bili prijetno presenečeni nad dejstvom, da so jih učenci pozdravljali v njihovem materinem jeziku, saj so se fraz naučili ob Dnevu jezikov. Tudi mlajši učenci so bili nad obiskom tujih učencev navdušeni.

Šolski obisk smo zaključili z aktivnostmi za razvijanje skupinske dinamike, sodelovanja, prilagodljivosti in ciljne usmerjenosti. Učenci so morali na več točkah v šolskem parku premagati različne izzive. To jim je uspelo le, če so delovali kot dobro usklajena skupina. Kot pomočniki so skrbeli učenci iz 7.a, ki so dokazali, da jim komunikacija v angleščini ne predstavlja ovir. 

Popoldne so učenci raziskovali okolico Laporja. Veseli smo bili tudi odziva na povabilo k sodelovanju lokalne skupnosti. Pohod po Laporju je v angleščini pripravila in vodila ga. Valentina Jelen, kot predstavnica Turističnega društva Laporje, g. Boštjan Erker nam je predstavil trajnostni način podjetništva – zeliščarstvo, g. Matevž Tomažič pa čebelarstvo. Učenci so tako lahko poizkusili tudi nekaj lokalnih dobrot. 

Dan je bil res dolg in pod vtisov novih znanstev in izkušenj, so se učenci utrujeni podali k počitku pri svojih družinah gostiteljicah. 

TOREK 25.10. 

Dan smo ponovno pričeli zgodaj, ko smo se odpravili raziskovati Ljubljano, mesto, ki se ponaša z nazivom zelena prestolnica. 

Najprej so se učenci podali na lov na zaklad s pomočjo aplikacije Actionbound. V mednarodno mešanih skupinah so se sprehodili po ulicah starega mestna jedra in iskali dokaze o trajnostnem razvoju v mestu. Naslednja aktivnost jih je spodbujala o razmišljanju, da je treba tudi kot turist biti ekološko ozaveščen. Iskali so možnosti in prednosti trajnostnega ravnanja med potovanjem in v vsakdanu, kot je uporaba trajnostnega prevoza (izposoja koles, skirojev). Spoznavali so kateri spominki so izdelani na trajnosten način in možnosti trajnostnega oblačenja in učenja (kupovanje rabljenih izdelkov). Obiskali so tudi mestno tržnico in razmišljali o prednosti nakupa lokalno pridelane hrane. 

Popoldne smo obiskali še Ljubljanski grad in stopili za nekaj desetletij v preteklost v Šolskem muzeju, na učni uri naših babic in dedkov.  

SREDA 26.10 

Zjutraj smo se odpravili v Slovensko Bistrico, kjer nas je sprejel župan dr. Ivan Žagar. Naše goste je na Bistriškem gradu pozdravil z dobrotami iz lokalnih ekoloških kmetij.  

Predstavili smo svoj projekt in skupaj razmišljali o učinkih mednarodni projektov na širše lokalno okolje. Izpostavili smo predvsem dvig zavedanja o skupni evropski identiteti, sprejemanje drugačnosti in kulturnih razlik. Prav tako ne gre zanemariti izboljšanje komunikacije v tujih jezikih in različnih sposobnosti kot so premišljeno izražanje, aktivno poslušanje, dobro reševanje konfliktov, prilagodljivost, sposobnost timskega dela. 

Po protokolarnem obisku smo se odpravili na Tri kralje, kjer smo preživeli 3 dni v naravi, v objemu čudovitih pohorskih gozdov. Skupen čas smo želeli čim bolje izkoristiti za razvijanje mehkih veščin in vseživljenjskega znanja na temo trajnostnega razvoja.  

Najprej so se učenci srečali z arhitekturo in urbanizmov v delavnici EKO VAS Laporje 2040. Ponovno so se razdelili v mednarodne skupine. Najprej so analizirali ureditev skupnega okolja, načrtovali urbanistične spremembe v domačem kraju z upoštevanjem trajnosti (eko vas, skupnostna elektrarna, zalogovnik deževnice za WC zalivanje, skupnostni vrtovi, zelene površine). Nato so z uporabo različnih naravnih materialov oblikovali prostorske tvorbe s poudarkom na obliki in konstrukcijski stabilnosti. Pri tem so razvijali čut za funkcionalno in estetsko obliko zgradb in se navajali na oblikovanje skladnih uporabnih oblik urbanih prostorov po svoji zamisli. Ugotavljali so pomen ogrodja (konstrukcije) in trdnost materialov za stabilnost stavbe/makete in spoznali možnosti načrtovanja raznolikih uporabnih (funkcionalnih) prostorov iz trajnostnih materialov. Prav tako so spoznali značilnosti sestavnih delov stavbe in učinek različnih materialov na njihovi površini. Oblikovali so prostorske tvorbe iz naravnih in odpadnih materialov s poudarkom na stabilni konstrukciji. Z zaključek so pripravili predstavitev v angleščini in svoje ideje tudi kritično ovrednotili glede na kriterije. Učenci so izboljšali ozaveščenost o njihovem okolju, razvijali so kritično mišljenje, sodelovanje in ustvarjalnost.  

Zvečer so skupine ponovno preizkusile veščine sodelovanja pri gradnji tabornega ognja. Odlično jim je uspelo, saj je ogenj gorel še dolgo v noč, ob njem smo se ogreli, spekli krompirček v oblicah in tudi zapeli. 

ČETRTEK 27.10. 

Čudovito jesensko vreme nam je šlo na roko in odpravili smo se na pohod do učilnice v naravi v bližini Črnega jezera. Tako so učenci spoznavali različne načine kakovostnega preživljanja prostega časa v naravi, brez elektronskih naprav. Posledica tega je večje samozavedanje, boljša komunikacija med učenci, samoregulacija misli, čustev in vedenja.  

Popoldne sta sledili dve aktivnosti. Skupina so imele nalogo poiskati naravne materiale iz okolja in ustvariti trajnostni spominek. Potrebno je bilo veliko sodelovanja in sprejemanja različnih idej in mnenj in na koncu so nastali zanimivi izdelki. 

Sledile so športe igre skozi katere so učenci učili razvijati sodelovanje, asertivnost in ceniti prispevke soigralcev. 

Prav veliko časa za popoldanski počitek ni bilo. Učenci so se morali pripraviti na mednarodno zabavo. Po večerji, kjer so učenci poskušali različne slovenske tradicionalne jedi, smo se zbrali v skupnem prostoru in se posladkali z dobrotami značilnimi za naše tri države. Ker se je po uživanju sladkarij spodobi malo razgibati, smo pričeli zabavo s predstavitvijo plesov, značilnih za posamezno kulturno okolje. Učenci so se hitro sprostili, se zavrteli v ritmu polke in zabava se je pričela! Glasben izbor treh držav je bil res pester in nikomur se ni mudilo v posteljo! 

PETEK 28.10. 

Zbudili smo se še v eno prekrasno jesensko jutro z zavedanjem, da se naš skupni čas preveša h koncu. Vseeno so se učenci izjemno izkazali še pri zadnji preizkušnji tega tedna »Sobi pobega«. Na preizkus so ponovno postavili svoje komunikacijske veščine, prilagodljivost, zmožnost prilagajanj v skupini, organizacijo časa, analitično razmišljanje itd. Prav veliko pomoči niso potrebovali in na koncu so uspešno pobegnili vsi! Tema zadnje aktivnosti je bila ustvarjalno preživljanje prostega časa in na koncu so se učenci pomerili še v različnih družabnih igrah, v čemer so resnično uživali. 

Čas odhoda je žal prehitro napočil in tuji učenci so se ponovno vrnili v svoje gostiteljske družine, kjer so preživeli še zadnji večer pred odhodom domov. 

SOBOTA 29.10. 

Pa je napočil čas slovesa. Dopoldan so se učenci še zadnjič srečali in poslovili od svojih novih prijateljev. Preteklo je kar nekaj solz, a slovo le ni bilo tako grenko, saj nas je vse tolažilo zavedanje, da se ponovno snidemo v Španiji! 

NOVEMBER-DECEMBER 

 3.8. Trajnostni božič

V predbožičnem času so se učenci ukvarjali s trajnostno naravnanimi prazniki. Učenci so razmišljali o tem, kaj lahko spremenimo  kot potrošniki, da pripomoremo k čim manjšem ogljičnem odtisu med prazniki. 

Najprej so si ogledali različne trajnostne cilje in izbrali tistega, ki se jim je zdel najbolj pomemben. Pripravili so kratek video posnetek in povedali zakaj se jim zdi najpomembnejši prav ta cilj. 

V naslednji tednih so sestavili seznam tradicionalnih receptov, jih primerjali z recepti partnerjev in razmišljali o trajnosti.  

Nastala je e-knjiga z zbranimi recepti vseh partnerskih držav. 

3.9. Kviz

Svoje znanje lahko preverite s kvizom: https://create.kahoot.it/share/traditional-christmas-recipes/2e504cf3-a550-4898-ad03-862f66038bba 

3.10. Trajnostni izdelki

V decembru so se učenci pripravljali na božični sejem in izdelali veliko čudovitih izdelkov. Nekaj so jih poslali tudi partnerjem v Romunijo in Španijo, ter nestrpno pričakovali paketke, ki so jih partnerji pripravili za njih. Pripravili so mini razstavo v šoli. 

Pripravili smo mini razstavo.

4. Priprava na mobilnost v Španiji

 

Zelo se že veselimo mobilnosti v Španiji in učenci so se pričeli nanjo tudi aktivno pripravljati. V tednu, ki ga bomo preživeli skupaj z našimi partnerji bodo učenci odkrivali pomembnost trajnostnega cilja 6.