UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

UČBENIKI, KI JIH UČENCI DOBIJO IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV

SEZNAM POTREBŠČIN

Vse učbenike dobijo učenci brezplačno v okviru učbeniškega sklada.
Za učence od 1. do 3. razreda starši kupujete samo potrebščine, saj so delovni zvezki financirani s strani ministrstva.
 
 
Povezave do nekaterih ponudnikov delovnih zvezkov in šolskih potrebščin: