Cilj projekta je razviti vključujočo poučevalno prakso, ki omogoča vzpostavitev učinkovitega učnega okolja.

Učitelj, ki razvija vključujočo poučevalno prakso, se odziva na raznolikosti svojih učencev in s prilagajanjem poučevanja spodbuja učinkovito in samostojno učenje vsakega učenca.

Po mnenju prof. Helen Timperley se učitelj z vključujočo poučevalno prakso  odziva na potrebe raznolikih učencev, vsakega učenca spodbuja k iskanju novih znanj in razumevanja, aktivnemu raziskovanju, ter k učinkovitemu in samostojnemu učenju.

Slovenija bo v projektu nadaljevala z razvijanjem poučevalne prakse, ki sledi načelom formativnega spremljanja, krepi glas učenca, njegovo aktivno udeležbo in mu omogoča sooblikovanje vseh faz učnega procesa.

Učitelji bodo spremljali učinke lastne poučevalne prakse na učenje in pridobivanje znanja učencev ter preko njihovega odziva  iskali ustrezne možnosti prilagajanja nadaljnih strategij učenja in metod poučevanja.

Predvideni rezultati projekta

  • Vodnik za vključujočo poučevalno prakso (adaptive expertise),
  • gradniki  za preiskovanje in razvijanje vključujoče poučevalne prakse skozi formativno spremljanje,
  • gradniki za podporo pri vpeljevanju vključujoče poučevalne prakse,
  • zbirka primerov vključujoče poučevalne prakse,
  • spletno učno okolje za podporo pri preiskovanju in spodbujanju vpeljevanja, vključujoče poučevalne prakse.

Partnerji

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Belgija
  • Zavod RS za šolstvo, Slovenija
  • Stichting Fontys, Nizozemska
  • UCLL Leuven, Belgija
  • Warnborough college limited, irska

Trajanje projekta

september 2020ꟷ februar 2023

Sodelujoče: Saša Kregar, dr. Ada Holcar, dr. Nina Novak, Nives Markun Puhan in Suzana Ramšak.