V središču Laporja se nahaja osnovna šola Gustava Šiliha, ki spada med manjše šole v občini Slovenska Bistrica, obiskuje jo 165 učencev ter 71 otrok vrtca. Šola je središče kulturnega in športnega življenja naše krajevne skupnosti. Nekaj učencev iz Laporja in bližnjih zaselkov hodi v šolo peš ali se občasno pripelje s kolesom.  Ostali se vozijo z avtobusi iz smeri Drumlažno, Hošnica, Zg. Brežnica in Levič. Ker otroci spadajo med ranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve v prometnih nesrečah tako v  vlogi pešcev, kot tudi kolesarjev je področje šolskih poti, in s tem povezano učinkovito načrtovanje varnejših šolskih poti, izrednega pomena za varnost otrok v prometnem vsakdanu.

Šolski okoliš naše šole zajema sledeča naselja:

Brezje pri Poljčanah, Drumlažno, Farovec, Hošnica, Ješovec, Kočno ob Ložnici, Križni Vrh, Laporje, Levič, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Štatenberg, Vrhole pri Laporju, Zgornja Brežnica in Žabljek.

šolski okolišvir: http://zemljevid.najdi.si

Pouk na naši šoli je organiziran v dopoldanskem času. Na šoli je organiziranih devet oddelkov od tega pet na razredni stopnji. Na šoli so organizirani tudi oddelki podaljšanega bivanja za popoldansko varstvo otrok.