TOM telefon – 116 111

Telefon otrok in mladostnikov – TOM je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja ter tudi tistim, ki so ogroženi in imajo kakršnekoli težave in probleme.

TOM ponuja in posreduje informacije, spodbudo, podporo, svetovanje in pomoč v obliki svetovalnega pogovora po telefonu.

Svetovanje je anonimno in zaupno, opravlja ga več kot 200 svetovalcev, prostovoljcev v 14 svetovalnih skupinah po Sloveniji.

Dosegljivi so vsak dan od 12.00 do 20.00 ure, tudi ob sobotah in nedeljah.

Brezplačna telefonska številka: 116 111

http://www.zpms.si/programi/tom-telefon/

Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb

Kje lahko pomagamo?

 • pri organizaciji dela doma, v vrtcu ali šoli;
 • iskanju ustreznih pristopov in oblik pomoči doma, v vrtcu ali šoli;
 • iskanju močnih področij otroka;
 • sprejemanju otroka in njegovih posebnosti.

Kdaj priti po nasvet?

 • kadar imate vprašanja o otrokovem napredku, vedenju, čustvovanju, odzivanju…;
 • kadar doma, v vrtcu ali šoli »zaškriplje«;
 • kadar se želite o svojih opažanjih o otrokovih težavah z nekom pogovoriti;
 • kadar želite nasvet, kako pomagati otroku;
 • kadar želite pridobiti informacije o oblikah pomoči, ki jih je otrok lahko deležen v vrtcu ali šoli.

Vrata svetovalnega centra so odprta vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 ure.

Kontakt:

Telefon: 041 995 778, 02/80 50 470

e-pošta:svetovanjeOSMNS@gmail.com

http://www.osminka.si/index.php/svetovalna-sluzba

SVETOVALNI CENTER MARIBOR

Kdaj priti po nasvet?

Kadar opazite ali začutite splošne učne težave, specifične težave pri branju, pisanju in matematiki, gibalno-motorične težave, težave čustvovanja, težave v komunikaciji, medsebojnih odnosih in vedenju, težave pri integraciji otrok s posebnimi potrebami, težave v družinskih odnosih,nasilno vedenje …

Druga področja pomoči in svetovanja:

 • Družinska mediacija;
 • Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
 • Delo z nadarjenimi učenci;
 • Delo s šolskimi novinci;
 • Učenje socialnih veščin;
 • Programi za starše (šola za starše) …

Kontakt:

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Lavričeva ulica 5

2000 Maribor

Telefon: 02 234 97 00

e-pošta: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si

www.svet-center-mb.si/

Telefon Petra Klepca

»ODRASLI SMO TU, DA TI POMAGAMO«,

080 1552

Telefon Petra Klepca je namenjen otrokom z izkušnjo nasilja.

Peter Klepec je iz slovenske literarne zgodovine znan kot šibek pastirček, ki je bil izpostavljen nasilju močnejših vrstnikov. Izročilo pravi, da je Peter Klepec nekoč pred sončno pripeko z vejevjem zaščitil spečo gorsko vilo, katera mu je v zahvalo podarila

nadnaravno moč. S pomočjo le-te je Klepcu uspelo spametovati svoje nasprotnike in

zaščititi okolje pred ponovnim vdorom Turkov.

V okviru projekta »Odrasli smo tu, da ti pomagamo« je Ministrstvo za delo, družino in

socialne zadeve ustanovilo telefon Petra Klepca. Strokovnjaki vsak dan, 24 ur na dan, sprejemajo klice otrok z izkušnjo nasilja.

KRIZNI CENTER ZA MLADE

Osnovni namen delovanja Kriznih centrov za mlade je zagotavljanje 24 urne strokovne pomoči mladoletnikom, ki se zaradi različnih osebnih stisk umaknejo iz konfliktnega okolja z možnostjo namestitve do treh tednov.

Poleg zagotavljanja prve socialne pomoči in varne namestitve jim je ponujena tudi možnost svetovanja v sklopu izvajanja storitve osebne pomoči.

Naš namen je ustvarjanje pogojev, ki omogočajo, da se vsak posamezni primer pravočasno zazna ter se zanj razvije ustrezna oblika pomoči, še zlasti v akutni stiski, ko je potrebno ukrepati takoj ter poskrbeti za varnost posameznega mladoletnika. Z našo pomočjo mu želimo omogočiti, da prekine nevzdržne razmere v katerih se je znašel, da se čustveno stabilizira ter ob pomoči strokovnih delavcev najde optimalne rešitve težav, zaradi katerih je poiskal pomoč.

Krizni center za mlade je namenjen vsem mladoletnikom od 7. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo, saj izvajanje ambulantne oblike pomoči ne zadošča. Uporabniki storitev so tudi starši, rejniki ali skrbniki sprejetega mladoletnika za čas krize.

Stalna dostopnost strokovne pomoči:

 • Zagotavljanje 24 urne strokovne pomoči otrokom in mladostnikom od 7. do 18. leta.
 • Za pomoč lahko zaprosijo preko telefona ali osebno.
 • Storitev lahko zajema samo krajše informacije ali nudenje prve socialne pomoči, ki na željo otoka ali mladostnika omogoča tudi takojšnjo namestitev v KCM.

Kontakt:

Telefon: 02   250 66 00

e-pošta: gpcsd.marib@gov.si

www.csd-mb.si/sl/page/view/KrizniCenterZaMlade

BRAVO je društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Glavni namen društva je pomagati otrokom in mladostnikom (učencem, dijakom, študentom) s specifičnimi učnimi težavami tako, da nudi oporo staršem, učiteljem in svetovalnim delavcem, da bodo:

 • ustvarili optimalne pogoje za izobraževanje otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
 • organizirali in spodbujali dejavnosti, ki omogočajo optimalni intelektualni, emocionalni in socialni razvoj otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
 • pospeševali razvoj instrumentov za preverjanje sposobnosti, spretnosti in veščin ter razvoj terapevtskih oblik dela z otroki in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami,
 • pomagali uresničevati zakonsko določene pravice na področju specifičnih učnih težav.

Kontakt:

Telefon: 031 737 520

www.drustvo-bravo.si/web/