O datumu izpita so starši učenca obveščeni po pošti.

NPZ V šolskem letu 2022-23

NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci 3., 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Temeljni cilj NPZ-ja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. NPZ je za učence 3., 6. in 9. razreda.

NPZ se v 9. razredu piše iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga za vsako posamezno šolo določi minister. Letošnje šolsko leto se pišejo FIZ, GUM, TJA in DKE. Za našo šolo je izbrana DKE, učenci pa bodo dodatno pisali tudi ostale predmete. NPZ se v 6. razredu piše iz SLJ, MAT in TJA, v 3. razredu pa SLJ in M

 

Datum Aktivnost
1. 9. 2022 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ – DKE.
30. 11. 2022 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
4. 5. 2023 Slovenščina za 6. in 9. r.
8. 5. 2023 Matematika za 6. in 9. r.
10. 5. 2023 Angleščina za 6. in DKE za 9. r.
31. 5. 2023 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
31. 5.–2. 6. 2023 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
6. 6. 2023 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
6.–8. 6. 2023 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
15. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.