POUK
Vsi razredi (razen 9. a) Od 2. 9. 2019 do 24. 6. 2020: 189 dni
Pouk: 174 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni
9. a Od 2. 9. 2019 do 15. 6. 2020: 181 dni
Pouk: 166 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni

 

OCENJEVALNA OBDOBJA
I. ocenjevalno obdobje (1.–9. r.) 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
Sprememba urnika 1. 2. 2020 (glede na realizacijo lahko urnik zamenjamo do 4 dni prej)
II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.) 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020
II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 1. 2. 2020 do 15. 6. 2020
POČITNICE
Jesenske počitnice od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019
Novoletne počitnice od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020
Zimske počitnice od 24. 2. 2020 do 28. 2. 2020
Prvomajske počitnice od 27. 4. 2020 do 1. 5. 2020
Poletne počitnice od 26. 6. 2020 do 31. 8. 2020
DRŽAVNI PRAZNIKI IN OSTALI POUKA PROSTI DNEVI
Četrtek, 31. 10. 2019 dan reformacije
Petek, 1. 11. 2019 dan spomina na mrtve
Sreda, 25. 12. 2019 božič
Četrtek, 26. 12. 2019 dan samostojnosti in enotnosti
Sreda in četrtek, 1. in 2. 1. 2020 novo leto
Petek, 3. 1. 2020 pouka prost dan
Sobota, 8. 2. 2020 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Petek, 14. 2. 2020 in sobota, 15. 2. 2020 informativna dneva za 9. razred
Ponedeljek, 13. 4. 2020 velikonočni ponedeljek
Petek in sobota, 1. in 2. 5. 2020 praznik dela
Četrtek, 25. 6. 2020 dan državnosti
POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI
Od 10. 2. do 20. 2. 2019 Izpiti iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno v 1. konferenčnem obdobju (fleksibilni predmetnik)
Od 16. 6. do 29. 6. 2020 1. rok za učence 9. razreda
Od 26. 6. do 9. 7. 2020 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
Od 18. 8. do 31. 8. 2020 2. rok za učence od 1. do 9. razreda
         


O datumu izpita so starši učenca obveščeni po pošti.

 

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Temeljni cilj NPZ-ja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. NPZ je obvezen za vse učence 6. in 9. razreda.

NPZ se v 9. razredu piše iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga za vsako posamezno šolo določi minister. Letošnje šolsko leto se pišejo TJA, BIO, ŠPO in ZGO. Za našo šolo je izbrana TJA, učenci pa bodo dodatno pisali tudi BIO in ZGO. NPZ se v 6. razredu piše iz SLJ, MAT in TJA.

Pomembni datumi za izvedbo NPZ-ja v šolskem letu 2019/20

Datum AKTIVNOST
2. 9. 2019 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ – TJA.
29. 11. 2019 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
5. 5. 2020 Slovenščina za 6. in 9. r.
7. 5. 2020 Matematika za 6. in 9. r.
11. 5. 2020 Angleščina za 6. in 9. r.
1. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
Datum AKTIVNOST
1.–3. 6. 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
8. 6. 2020 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
8.–10. 6. 2020 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
15. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
24. 6. 2020 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.