zdravas

Naša šola tudi v letošnjem šolskem letu ostaja vključena v Slovensko mrežo zdravih šol, ki deluje pod okriljem Evropske mreže zdravih šol.
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše.

Rdeča nit zdravih šol v letošnjem šolskem letu je Lepa beseda lepe odnose najde, z namenom zmanjševanja vseh vrst nasilja in spodbujanja dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Cilje zdravih šol bomo v šolskem letu 2023/2024 uresničevali skozi naslednje dejavnosti:

 • rekreativni odmor,
 • dodatne športne dejavnosti (v okviru RaP-a gimnastika, šport, kolesarstvo, interesne dejavnosti, npr. pohodništvo, planinci, programa Zlati sonček in Krpan, oddelki z dodatno športno ponudbo v OŠ).,
 • spodbujanje uživanja sadja in zelenjave (shema šolskega sadja),
 • vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • spodbujanje pitja vode,
 • urejanje šolskega vrta,
 • zdravi zajtrki,
 • kolesarski izpit,
 • sodelovanje s policijo – učenje varnega ravnanja v prometu,
 • sodelovanje v preventivni akciji »Otroci za varnost v prometu 2023« v organizaciji NIJZ,
 • kontinuirano izvajanje zobozdravstvene preventive (zdravi zobje – tekmovanje med razredi),
 • tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,
 • izboljševanje duševnega zdravja – klepetalnice,
 • izvajanje delavnic zdravstvene vzgoje v okviru sistematskih zdravstvenih pregledov,
 • ločevanje odpadkov,
 • varčnost pri uporabi posameznih dobrin,
 • zbiralne akcije,
 • vseslovenska akcija medgeneracijskega druženja Simbioza giba …

Tim zdrave šole