Naša šola je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017/2018«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

V času usposabljanja med 1. 1. 2018 in 31. 5. 2018 bo pomočnica vzgojiteljice začetnica deležna načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, s pomočjo katerega si bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene obveznosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja predšolske vzgoje.

Delo na projektnem delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice začetnice bo opravljala Tjaša Trep, diplomirana vzgojiteljica.