UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU (PB)

 • Špela ŠTEFANIČ (1. razred)
 • Petra ŠTIBLER (2. in 5. razred)
 • Renata JESENEK (3. in 5. razred)
 • Nenad PETROVIĆ (4. razred)

Ostali učitelji v OPB:

 • Barbara ČRETNIK
 • Andreja PERKOVIČ
 • Žiga ŠAUPERL
 • Gloria KOLAR
 • Jure CVAHTE
 • Gala TRAJKOVIČ
 • Mateja Andrejašič Žogan

CILJI PB

Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Otroci so razdeljeni v pet oddelkov. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru zakonodaje in pravil, ki jih določi šola.

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Učencem želimo zagotoviti spodbudno, zdravo, varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje.

Glavni cilj, ob samostojnem učenju in pisanju domačih nalog, je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa. Tako v okviru PB izvajamo naslednje krožke: Pohodništvo, Čudoviti svet narave, Deutsche spiele, Glasbena pravljica, Likovni krožek, Igrarije, Bralna čajanka in Šah. Učenci lahko obiskujejo tudi: Štorkljice, OPZ in Folkloro.

Učenci se za potrebe oblikovanja skupin občasno družijo v skupine 1. in 5. ter 2. in 5. razred.

DEJAVNOSTI V OPB

1. KOSILO
Pri kosilu je poseben poudarek na kulturi prehranjevanja.
  Kosilo
2. SAMOSTOJNO UČENJE
Pri samostojnem učenju učence navajamo na samostojno opravljanje domačih nalog. Učenci znanje, pridobljeno pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo tudi s pomočjo dodatno pripravljenega materiala. Je dejavnost, ki ji je namenjeno 50 minut časa, kar so smernice ZRSŠ.
 Samostojno učenje
3. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Učenci se udeležujejo dejavnosti, ki so namenjene razvedrilu, sprostitvi, počitku, pri katerih otroci nimajo učnih obveznosti. V tem času  učenci ustvarjajo in se udeležujejo raznih krožkov.
V okviru PB bomo sodelovali na likovno-literarnih natečajih, pri projektih na šoli in izven nje.
 Prež. prostega časa
4. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Čas sprostitvene dejavnosti je namenjen počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Te dejavnosti se lahko odvijajo v različnih prostorih šole in izven nje.
 Sprostitvena dejavnost
 ODJAVA PREHRANE
Spoštovani starši,

želimo vas spomniti, da je v novem šolskem letu 2023/2024 zajtrk, malico ali  kosilo potrebno odjaviti en dan prej.

V primeru odsotnosti vašega otroka to sporočite v šolo na:

tel. 02/ 829-58-52 – kuhinja ali 02/ 829-58-50 – tajništvo