Pedagoški kader:

Ime in priimek St. izob., smer E-naslov Poučuje/opravlja delo
Mateja Andrejašič Žogan, prof VII., RP mateja.andrejasic-zogan@os-laporje.si 2. a, DSP
Albina Avsec, prof. VII., SLJ–TJN albina.avsec@os-laporje.si SLJ, N2N, DSP
Jure Cvahte, prof. VII., MAT-FIZ jure.cvahte@os-laporje.si 9. a, MAT, FIZ, SLZ, računalničar, DSP
Marjetka Čas, prof. VII., GEO-ZGO marjeta.cas@os-laporje.si 8. a, GEO, ZGO, DKE, TVZ, VVE, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof. VII., BIO-FIL-NAR-KEM barbara.cretnik@os-laporje.si 7. a, NAR, BIO, KEM, ONA, POK, RaP, OPB, DSP
Božena Ferenčina Brence, prof. VII., SLJ-SOC, bibliotekar bozena.ferencina-brence@
os-laporje.si
knjižnica, SLJ
Renata Jesenek, prof. VII., LUM renata.jesenek@os-laporje.si LUM, LS, OPB, JV
Špela Loti Knoll, prof. VII., GUM spela.knoll@os-laporje.si GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, OPB, RaP
Gloria Kolar, mag. prof. VII., RP gloria.kolar@os-laporje.si OPB, N1A, TJA 2, ŠPO 4, GUM 4, DSP
Natalija Koprivnik, prof. VII., RP natalija.koprivnik@os-laporje.si 4. a, RaP, VŠP, VVP
Renata Kovačič, prof. VII., MAT-TIT renata.kovacic@os-laporje.si 7. a, MAT, TIT, DSP, RaP
Saša Krajnc Bek, prof. VII., PED-SOC sasa.krajnc-bek@os-laporje.si pomočnica ravnateljice za vrtec, SSV, vodja zdravstvenega in higienskega režima, DSP,  DSP vrtec
Valentina Lepoša. Prof. VII., MAT-KEM Valentina.leposa@os-laporje.si Mat, DSP, RaP, laborant
Andreja Perkovič, prof. VII., RP andreja.perkovic@os-laporje.si 1. a
Darja Pipuš, prof. VII., TJA darja.pipus@os-laporje.si TJA, DSP, Erasmus
Katja Sagadin VII., spec. in reh. pedagog katja.sagadin@os-laporje.si DSP, OŠ Minke Namestnik Sonje
Žiga Šauperl, mag. prof. VII., TJN ziga.sauperl@
os-laporje.si
TJA, N2N, OPB/TJN, OPB, DSP
Lea Štante, prof. VII., PED-ZGO les.stante@os-laporje.si 6. a, DSP, ZGO, RaP
Špela Štefanič, prof. VII., RP spela.stefanic@os-laporje.si 3. a, TJA3
Marjana Štern, prof. VII., RP marjana.stern@os-laporje.si 5. a, GOS6, OPB, kolesarski izpit, Promet
Petra Štibler, mag. prof. VII., RP petra.stibler@os-laporje.si GUM 3, LUM 3, OPB
Gregor Vegan, prof. VII., ŠPO gregor.vegan@os-laporje.si ŠPO, IŠP, ŠZZ, RaP, plavalni tečaj
Margareta Voglar, spec. manag., prof. VIII/1, RP greta.voglar@guest.arnes.si ravnateljica
Nuša Vogrin, prof. VII., soc. pedagog nusa.vogrin@os-laporje.si DSP
Mateja Zupanec, prof. VII., PED-SOC mateja.zupanec@os-laporje.si ŠSS, DSP

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Zvonimira Bevc tajnice, računovodkinje, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice, perice
Ana Šela/Majda Kamenšek čistilke
Yulia Sasda Fitria Tajnikar kuhinjske pomočnice, čistilke
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak/Kristina Sagadin čistilke


Javna dela:

Zaposlene imamo tri javne delavce:

  • Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov (V. st.): 16. 2. 2023–30. 6. 2023 in 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023 (Anton Kotnik).
  • Pomoč pri učenju in druga pomoč učencem, dijakom, in drugim udeležencem izobraževanja (V. st.): 20. 2. 2023–30. 6. 2023 in 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023 (Sara Zimerl)
  • Pomoč pri učenju in druga pomoč učencem, dijakom, in drugim udeležencem izobraževanja (VI. st.): 16. 2. 2023–30. 6. 2023 in 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023 (Valentina Korošec)