Pedagoški kader:

Ime in priimek St. izob., smer E-naslov Poučuje/opravlja delo
Mateja Andrejašič Žogan, prof VII., RP mateja.andrejasic-zogan@os-laporje.si 3. a, DSP
Boža Arko, prof. VII., BIO–KEM boza.arko@os-laporje.si do 1.10.2021 OPB, DSP, RaP, laborant
Albina Avsec, prof. VII., SLJ–TJN albina.avsec@os-laporje.si 9. a, SLJ, N2N, DSP
Jure Cvahte, prof. VII., MAT-FIZ jure.cvahte@os-laporje.si 8. a, MAT, FIZ, ZVE, računalničar, DSP
Marjetka Čas, prof. VII., GEO-ZGO marjeta.cas@os-laporje.si GEO, ZGO, DKE, TVZ, VVE, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof. VII., BIO-FIL-NAR-KEM barbara.cretnik@os-laporje.si 6. a, NAR, BIO, KEM, RČL, VNN, RaP, OPB, DSP
Božena Ferenčina Brence, prof. VII., SLJ-SOC, bibliotekar bozena.ferencina-brence@
os-laporje.si
knjižnica, SLJ
mag. Alenka Fidler VIII/1 PED alenka.fidler@os-laporje.si pomočnica ravnateljice za vrtec, svetovalno delo za šolo in vrtec, vodja zdravstvenega in higienskega režima
Janja Stariha, mag. prof. VII., TJN-TJA Janja.stariha@
os-laporje.si
TJA, N2N, OPB/TJN, DSP
Renata Jesenek, prof. VII., LUM renata.jesenek@os-laporje.si LUM, LS, FVZ, OPB, JV
Gloria Kolar, mag. prof. VII., RP gloria.kolar@os-laporje.si OPB, GUM 2, ŠPO 3, GUM 4, DSP
Natalija Koprivnik, prof. VII., RP natalija.koprivnik@os-laporje.si 4. a, RaP, VŠP, VVP
Renata Kovačič, prof. VII., MAT-TIT renata.kovacic@os-laporje.si 7. a, MAT, TIT, OGK, DSP, RaP
Saša Krajnc Bek, prof. VII., PED-SOC sasa.krajnc-bek@os-laporje.si DSP, računalničar
Špela Kvas, mag. prof. VII., RP spela.kvas@os-laporje.si porodniška
Tina Lešnik, prof. VII., TJA-SOC tina.lesnik@os-laporje.si TJA, OPB, N1A, DSP
Katja Lovrenčič, prof. VII., GUM katja.lovrencic@os-laporje.si GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, OPB, RaP
Particija Majerič, prof. VII., RP particija.majeric@os-laporje.si OPB, ŠPO 4, MAT 5, SLJ 5, TIT 6, DSP
Andreja Perkovič, prof. VII., RP andreja.perkovic@os-laporje.si 1. a
Katja Sagadin VII., spec. pedagog katja.sagadin@os-laporje.si DSP, OŠ Minke Namestnik Sonje
Lea Štante, prof. VII., PED-ZGO les.stante@os-laporje.si DSP, ZGO, RaP
Špela Štefanič, prof. VII., RP spela.stefanic@os-laporje.si 2. a, TJA3
Marjana Štern, prof. VII., RP marjana.stern@os-laporje.si 5. a, GOS6, OPB, kolesarski izpit, Promet
Igor Vanček VI., ŠPO igor.vancek@os-laporje.si ŠPO, IŠP, ŠZZ, JV, RaP,
Gregor Vegan, prof. VII., ŠPO gregor.vegan@os-laporje.si ŠPO, RaP, OPB, plavalni tečaj
Margareta Voglar, spec. manag., prof. VIII/1, RP greta.voglar@guest.arnes.si ravnateljica
Nuša Vogrin, prof. VII., soc.pedagog nusa.vogrin@os-laporje.si DSP
Mateja Zupanec, prof. VII., PED-SOC mateja.zupanec@os-laporje.si do 1.10.2021 POŠ, potem OPB, DSP, RaP, laborant

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Zvonimira Bevc tajnice, računovodkinje, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice, perice
Ana Šela kuhinjske pomočnice, čistilke
Yulia Sasda Fitria Tajnikar kuhinjske pomočnice, čistilke
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak čistilke


Javna dela:

Do 31. 12. 2021 imamo zaposlene tri javne delavce:

  • Program Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja (VII. st.): 1. 9.–25. 12. 2021 (Marjana Krhlanko); (VI. st.): 1. 9.–31. 10. 2021 (Dejan Leskovar);
  • Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov (V. st.): 8. 3. 2021–31. 12. 2021 (Martin Lunežnik).

V novembru bomo kandidirali na nov razpis za javna dela za leto 2022.