Pedagoški kader:

Ime in priimek St. izob., smer E-naslov Poučuje/opravlja delo
Katja Aber, prof. VII., RP

katja.aber

@gmail.com

1. a, GUM2, ISP, OPB, DSP
Boža Arko, prof. VII., BIO–KEM

boza.arko

@gmail.com

NAR, BIO, KEM, JV, OPB, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Albina Avsec, prof. VII., SLJ–TJN

avsec.albina

@gmail.com

SLJ, OPB/TJN, DSP
Jure Cvahte, prof. VII., MAT–FIZ

jure_cvahte

@yahoo.com

MAT, FIZ, ŠHO, računalničar, DSP
Marjetka Čas, prof. VII., GEO–ZGO

marjetacass

@gmail.com

8. a, GEO, ZGO, DKE, TVZ, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof.

VII., BIO–FIL–

NAR–KEM

bcretnik

@yahoo.com

NAR, BIO, ONA, VNN, RaP, OPB, DSP, laborant
Božena Ferenčina Brence, prof. VII., SLJ–SOC, bibliotekar

brence.osgsl

@gmail.com

knjižnica, SLJ
mag. Alenka Fidler VII/2 PED

svetovanje.

osmbgs

@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice za vrtec, ŠSD, VVP, VSP, SDV, vodja zdrav. in higienskega režima, vodja prehrane
Ivanka Hozjan Šela VI., RP

ivanka.sela

@gmail.com

3. a
Ines Jarh, prof. VII., TJN–TJA

ines.jarh

@gmail.com

7. a, TJA, N2N, OPB/TJN, DSP, sestavljavka nalog NPZ TJA
Renata Jesenek, prof. VII., LUM

jesenek.lum

@gmail.com

LUM, LS, FVZ, OPB, JV
Špela Kvas, mag. prof. VII., RP

spelakvas4

@gmail.com

ŠPO, OPB
Natalija Koprivnik, prof. VII., RP

natalija.koprivnik

@gmail.com

4. a, ISP, DSP, RaP, ŠPO – dod
Renata Kovačič, prof. VII., MAT–TIT renata.kovacic @gmail.com 9. a, MAT, TIT, OGL, DSP
Saša Krajnc Bek, prof. VII., PED-SOC

saska.krajnc

@gmail.com

DSP
Tina Lešnik, prof. VII., TJA–SOC

tinalesnik5

@gmail.com

TJA, OPB, N1A, DSP
Katja Lovrenčič, prof. VII., GUM

lovrencic.katja

@gmail.com

GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, GLP, OPB, RaP
Andreja Perkovič, prof. VII., RP

andreja.perkovic

@guest.arnes.si

1. a
Breda Pinter VII., spec. pedagog

bredap12

@gmail.com

DSP, OŠ Minke Namestnik Sonje
Lea Štante, prof. VII., PED–ZGO

leastante

@gmail.com

DSP, ZGO, RaP
Špela Štefanič, prof. VII., RP

spela.stefanic

@gmail.com

2. a,  TJA2
Marjana Štern, prof. VII., RP

marjanasola

@gmail.com

5. a, GOS6, DSP, Kolesarski izpit
Igor Vanček VI., ŠPO

igor.vancek

@guest.arnes.si

ŠPO, ŠSP, ŠZZ, JV, RaP, ŠPO-dod
Margareta Voglar, spec. manag., prof. VII/2, RP

greta.voglar

@guest.arnes.si

Ravnateljica
Gregor Vegan, prof. VII., ŠPO

gregorvegan

@gmail.com

ŠPO, RaP, OPB
Mateja Zupanec, prof. VII., PED-SOC

vouk.mateja

@gmail.com

POŠ

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Mira Bevc tajnice, računovodkinje, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak čistilke


Javna dela:

Zaposlene imamo tri javne delavce. V novembru bomo kandidirali na nov razpis za javna dela za leto 2020.

Preko Centra za socialno delo Slovenska Bistrica bo predvidoma občasno potekal program Opravljanje dela v splošno korist.