Pedagoški kader:

Ime in priimek St. izob., smer E-naslov Poučuje/opravlja delo
Mateja Andrejašič Žogan, prof VII., RP mateja.andrejasic-zogan@os-laporje.si 3. a, DSP
Albina Avsec, prof. VII., SLJ–TJN albina.avsec@os-laporje.si SLJ, N2N, DSP
Jure Cvahte, prof. VII., MAT-FIZ jure.cvahte@os-laporje.si MAT, FIZ, SLZ, računalničar, RaP, OPB, DSP
Marjetka Čas, prof. VII., GEO-ZGO marjeta.cas@os-laporje.si GEO, ZGO, DKE, TVZ, VVE, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof. VII., BIO-FIL-NAR-KEM barbara.cretnik@os-laporje.si NAR, BIO, KEM, ONA, POK, RaP, OPB, DSP
Nina Flis VII., PED-spec nina.flis@os-laporje.si DSP
Renata Jesenek, prof. VII., LUM renata.jesenek@os-laporje.si LUM, LS, OPB, JV
Anika Kavkler, mag. prof. VII., RP anika.kavkler@os-laporje.si GUM 3, LUM 3, ŠPO 4, OPB
Gloria Kolar, mag. prof. VII., RP gloria.kolar@os-laporje.si 2. a
Natalija Koprivnik, prof. VII., RP natalija.koprivnik@os-laporje.si ravnateljica
Renata Kovačič, prof. VII., MAT-TIT renata.kovacic@os-laporje.si MAT, TIT, DSP, RaP
Saša Krajnc Bek, prof. VII., PED-SOC sasa.krajnc-bek@os-laporje.si pomočnica ravnateljice za vrtec, SSV, vodja zdravstvenega in higienskega režima, DSP,  DSP vrtec
Andreja Perkovič, prof. VII., RP andreja.perkovic@os-laporje.si 1. a
Nenad Petrović, prof. VII., GUM nenad.petrovic@os-laporje.si GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, OPB, RaP
Darja Pipuš, prof. VII., TJA darja.pipus@os-laporje.si TJA, DSP, Erasmus
Nina Šeligo, prof. VII., spec. pedagog nina.seligo@os-laporje.si DSP
Žiga Šauperl, mag. prof. VII., TJN ziga.sauperl@
os-laporje.si
TJA, N2N, OPB/TJN, OPB, DSP
Sanja Šikovec, prof. VII., SLJ sanja.sikovec@os-laporje.si knjižnica, SLJ
Lea Štante, prof. VII., PED-ZGO les.stante@os-laporje.si 6. a, DSP, ZGO, RaP
Špela Štefanič, prof. VII., RP spela.stefanic@os-laporje.si 3. a, TJA3
Marjana Štern, prof. VII., RP marjana.stern@os-laporje.si 5. a, GOS6, OPB, kolesarski izpit, Promet
Petra Štibler, mag. prof. VII., RP petra.stibler@os-laporje.si 4. a, SLJ, MAT, NIT, DRU, LUM, DOD, RaP, VVP
Gregor Vegan, prof. VII., ŠPO gregor.vegan@os-laporje.si ŠPO, IŠP, ŠZZ, RaP, plavalni tečaj
Gala Trajkovič VI., ŠPO gala.trajkovic@os-laporje.si ŠPO, RaP, OPB
Nuša Vogrin, prof. VII., soc. pedagog nusa.vogrin@os-laporje.si DSP
Mateja Zupanec, prof. VII., PED-SOC mateja.zupanec@os-laporje.si ŠSS, DSP
Petra Zupančič VI/1 org. soc. mreže petra.zupančič@os-laporje.si Začasni spremljevalec otroka s PP
Darina Cvetrežnik VII., MAT darina.cvetreznik@os-laporje.si MAT

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Sabina Lovrenčič tajnice, računovodkinje, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice, perice
Ana Šela/Majda Kamenšek čistilke
Yulia Sasda Fitria Tajnikar kuhinjske pomočnice, čistilke
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak/Kristina Sagadin čistilke