Pedagoški kader:

Ime in priimek St. izob., smer E-naslov Poučuje/opravlja delo
Mateja Andrejašič Žogan, prof VII., RP mateja.andrejasic-zogan@os-laporje.si 3. a, DSP
Albina Avsec, prof. VII., SLJ–TJN albina.avsec@os-laporje.si 6. a, SLJ, N2N, DSP
Jure Cvahte, prof. VII., MAT-FIZ jure.cvahte@os-laporje.si MAT, FIZ, SLZ, računalničar, RaP, OPB, DSP
Marjetka Čas, prof. VII., GEO-ZGO marjeta.cas@os-laporje.si 9. a, GEO, ZGO, DKE, TVZ, VVE, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof. VII., BIO-FIL-NAR-KEM barbara.cretnik@os-laporje.si NAR, BIO, KEM, RČL, VNN, RaP, OPB, DSP, Laborant
Sanja Šikovec, prof. VII., SLJ sanja.sikovec@os-laporje.si knjižnica, SLJ
Renata Jesenek, prof. VII., LUM renata.jesenek@os-laporje.si LUM, LS, OPB, JV
Nenad Petrović, prof. VII., GUM nenad.petrovic@os-laporje.si GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, OPB, RaP
Gloria Kolar, mag. prof. VII., RP gloria.kolar@os-laporje.si 2. r., OPB, JV, DSP
Natalija Koprivnik, prof. VII., RP natalija.koprivnik@os-laporje.si 4. a, SLJ, MAT, NIT, DRU, LUM, DOD, RaP, VVP
Renata Kovačič, prof. VII., MAT-TIT renata.kovacic@os-laporje.si 8. a, MAT, TIT, OGL, DSP, ISP, RaP
Saša Krajnc Bek, prof. VII., PED-SOC sasa.krajnc-bek@os-laporje.si pomočnica ravnateljice za vrtec, SSV, vodja zdravstvenega in higienskega režima, DSP,  DSP vrtec
Valentina Volmajer, prof. VII., MAT-KEM valentina.leposa@os-laporje.si MAT, DSP, RaP
Andreja Perkovič, prof. VII., RP andreja.perkovic@os-laporje.si 1. a, OPB
Darja Pipuš, prof. VII., TJA darja.pipus@os-laporje.si TJA, DSP, Erasmus+
Nina Šeligo, prof. VII., spec. pedagog nina.seligo@os-laporje.si DSP
Žiga Šauperl, mag. prof. VII., TJN ziga.sauperl@os-laporje.si TJA, N2N, OPB/TJN, OPB, DSP
Lea Štante, prof. VII., PED-ZGO les.stante@os-laporje.si 7. a, DSP, ZGO, RaP
Špela Štefanič, prof. VII., RP spela.stefanic@os-laporje.si TJA1, Rap, OPB, Laborant
Marjana Štern, prof. VII., RP marjana.stern@os-laporje.si 5. a, SLJ, MAT, LUM, DRU, NIT, GOS, ŠPO, OPB, kolesarski izpit,
Petra Štibler, mag. prof. VII., RP petra.stibler@os-laporje.si GUM 3,4, LUM 2, OPB, Rap, Laborant
Gregor Vegan, prof. VII., ŠPO gregor.vegan@os-laporje.si ŠPO, IŠP, ŠZZ, RaP, plavalni tečaj
Gala Trajkovič VI/2 dipl. kin. gala.trajkovic@os-laporje.si ŠPO, RaP, OPB
Margareta Voglar, spec. manag., prof. VIII/1, RP greta.voglar@guest.arnes.si ravnateljica
Nuša Vogrin, prof. VII., soc. pedagog nusa.vogrin@os-laporje.si DSP
Mateja Zupanec, prof. VII., PED-SOC mateja.zupanec@os-laporje.si ŠSS, DSP

 

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Sabina Lovrenčič poslovni sekretar, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice, perice
Ana Šela čistilke
Yulia Sasda Fitria Tajnikar kuhinjske pomočnice, čistilke
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak čistilke

Javna dela:

Zaposlene imamo tri javne delavce:

V programu Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov, imamo zaposlenega 1 delavca:

  • 9. 2023–31. 12. 2023: Anton Kotnik (V. st.).

V programu Program Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja pa imamo  zaposleni 2 delavki:

  • 9. 2023–31. 12. 2023: Valentina Korošec (VI. st.),
  • 9. 2023–31. 12. 2023: Mery Mihaela Mally Pliberšek (V. st.)