Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
Laporje 31
2318 Laporje

Tel.: 02 829 58 50   

Matična številka OŠ: 5087643   Davčna številka OŠ: 36415006
group1.osmbgs@guest.arnes.si

Ravnateljica: Margareta Voglar
Tel.: 02 829 58 54

greta.voglar@guest.arnes.si

Tajništvo: Zvonimira Bevc
Tel.: 02 829 58 50     tajnistvo@o-laporje.mb.mss.edus.si

Računovodstvo: Karin Onič Bezjak    
Tel.: 02 829 58 67     rac-taj.osmbgs@guest.arnes.si

Svetovalna služba: Alenka Fidler
Tel.: 02 829 58 58     alenka.fidler@os-laporje.si

Dodatna strokovna pomoč: Saša Krajnc Bek

Tel.: 02 829 58 51    sasa.krajnc-bek@os-laporje.si

 

Knjižnica: Božena Ferenčina Brence
 Tel.: 02 829 58 57

brence.osgsl@gmail.com

Kuhinja šola: Vilma Ajd
 Tel.: 02 829 58 52

vilma.ajd@guest.arnes.si

Zbornica šola:  
Tel.: 02 829 58 55

zemljevid - laporje