PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI – STATUS

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti (priloga 2)

     Status učenca perspektivnega športnika

            –  Vloga staršev – perspektivni športnik

     Status učenca vrhunskega športnika

             – Vloga staršev – vrhunski športnik

     Status učenca perspektivnega mladega umetnika

             – Vloga staršev – perspektivni mladi umetnik

      Status učenca vrhunskega mladega umetnika

             – Vloga staršev – vrhunski mladi umetnik