SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo:

Predsednik: Tomaž Šorli

Zapisničarka: Nastja Avguštin

1. a: Vitko Brglez
2. a: Vesna Sagadin
3. a: Nina Razboršek
4. a: Janja Mišič
5. a: Jaka Kovačič
6. a: Valentina Jelen
7. a: Lea Bevc
8. a: Gregor Šket
9. a: Tanja Trunk

Oddelek Mehurčki: Tjaša Korošec

Oddelek Oblački: Klavdija Drosk
Oddelek Sončki: Nastja Avguštin
Oddelek Mavrice: Klemen Leskovar
Oddelek Lunice: Mojca Vtič
Oddelek Zvezdice: Tomaž Šorli

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2022-2023

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2022-2023

Zapisnik 3. seje sveta staršev 2022-2023

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 3. seja sveta staršev 2021-2022

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2021-2022