Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu, oktober 2023

Obvestilo o videonadzoru v OŠ Gustava Šiliha Laporje, april 2023

PRAVILNIK O VIDEONADZORU V OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE, april 2023