Osmošolci izdelali modele človeških organov, celic in virusov

V okviru mednarodnega projekta ATS STEM so osmošolci pri učni enoti Zdrav in aktiven celo življenje s ciljem trajnostnega razvoja Zdravje in dobro počutje povezali medpredmetne vsebine biologije, geografije, tehnike in tehnologije, slovenščine ter razrednih ur s problemskim pristopom raziskali človeške organe in delovanje telesa, ozavestili posledice staranja prebivalstva za slovensko gospodarstvo in zdravstveno-socialne probleme, opisali delovanje naših organov in ob pripravi ustrezne tehnične dokumentacije izdelali modele le-teh. Pri tem so razvijali ročne spretnosti, se urili v inženirskem pristopu in razvijali ustvarjalnost in inovativnost .

V času COVID-a se je namreč še bolj izkazalo, da se nezdrav način življenja odraža na imunskem sistemu posameznika. Raziskovanje vpliva gibanja in zdravega načina življenja na naše telo je učence privedlo do inovativnih rešitev problema pomanjkanja gibanja, ki bi bili primerni za našo šolo. Predlagali so več rekreativnih odmorov, športnih dni, predavanj in celo raziskovalnih nalog na temo gibanja.

Projektni tim OŠ Gustava Šiliha Laporje