logo2 logo3

Na OŠ Gustava Šiliha Laporje smo ponosni, da nam je ponovno uspelo pridobiti evropska sredstva za izvedbo mednarodnega projekta šolskih partnerstev. Prejšnji Comenius je sedaj združen z nekaterimi drugimi evropskimi projekti pod skupnim imenom Erasmus+. To je že četrti mednarodni projekt na naši šoli in veselimo se sodelovanja z učenci iz Italije, Madžarske, Nemčije, Estonije, Litve, Portugalske.

Cilj projekta, ki nosi naslov »Jobortunities« je opremiti učence s spretnostmi, ki jih bodo potrebovali ob vstopu na nenehno spreminjajoč se trg delovne sile. Zavedamo se, da šole danes izobražujemo učence za potrebe poklicev v prihodnosti. Razvijanje podjetniških veščin je pomembna prioriteta tudi na evropskem nivoju, saj je eden izmed ciljev  strategije »Europa 2020« tako imenovana pametna rast, ki predvideva tudi boljšo pripravljenost mladih na trg dela in povečanje mobilnosti med mladimi.

V projekt so vključeni osmošolci in devetošolci. Učenci bodo v mednarodnih skupinah sodelovali z vrstniki partnerskih šol in skozi timsko delo uresničevali skupne cilje. Na tak način bodo bogatejši za izkušnjo mednarodnega sodelovanja in hkrati ugotavljali, katere spretnosti so zanje pomembne, kaj je tisto v čem so že dobri in katere spretnosti morajo še razvijati, da bodo čim bolj uspešni na hitro se spreminjajočem se trgu dela.

Hkrati bodo krepili tudi komuniciranje v tujem jeziku in preko različnih projektnih nalog uporabljali IKT tehnologijo.