Učenci so letos sodelovali v projektu Hands on Our Future preko eTwinning platforme. Projekt je povezal šole iz treh držav – Španije, Romunije in Slovenije – ter učencem omogočil virtualno sodelovanje in izmenjavo idej preko spleta.

Sodelovanje preko spleta je omogočilo učencem, da so vzpostavili povezave z vrstniki iz tujine ter se naučili in spoznali nove kulture, jezike in načine razmišljanja. Projekt “Hands on Our Future” je bil zasnovan tako, da je spodbujal učence k aktivnemu sodelovanju in ustvarjalnosti. Učenci so skupaj raziskovali in razpravljali o aktualnih temah, ki vplivajo na našo prihodnost, kot so okoljevarstvo, trajnostni razvoj, tehnologija, medkulturno razumevanje in druge pomembne tematike.

V okviru projekta so se izvedle dve izmenjavi v Španiji in Romuniji, kjer so se učenci obeh držav srečali osebno, prav tako pa smo en teden gostili učence iz obeh držav. To je bil neprecenljiv trenutek, ko so se virtualni odnosi spremenili v pristna prijateljstva. Učenci so si izmenjali ideje, izkušnje in ustvarjali skupaj v različnih aktivnostih in projektih, ki so jih pripravili v skupinah. Sodelovanje na izmenjavi je učencem omogočilo, da so bolje razumeli in cenili drugačnost ter se še bolj zavedali pomena medkulturnega dialoga.

Projekt “Hands on Our Future” je bil izjemno pomemben za učence, saj so pridobili številne koristi. Poleg pridobivanja znanja in razvoja digitalnih kompetenc, so se naučili tudi pomembnih življenjskih veščin, kot so timsko delo, vodenje projektov, strpnost, spoštovanje in medkulturno razumevanje. Več o njem si lahko preberete na spletni strani projekta Hands on Our Future (https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning/projects/hands-our-future/twinspace).

Partnerska šola iz Romunije: http://scoalaotiliacazimiriasi.ro/

Partnerska šola s Španije: https://edn.cat/

Pripravljalni sestanek

30.6. 2022 smo izvedli prvi projektni sestanek na daljavo, kjer smo se srečale kordinatorke partnerskih šol. Načrtovale smo aktivnosti za 1. sklop in izdelale časovnico. Določile smo kanale za sodelovanje (Whatsap, Googledox, Gmail, Etwinning) in ustvarile projekt na platformi Etwinning (https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/hands-our-future/twinspace).

Dogovorile smo se tudi, da bo prva mobilnost potekala v Sloveniji, pred tem pa bomo izvedli z učenci srečanje na daljavo.

Projektni sestanek

Drugi projektni sestanek koordinatorjev je potekal na daljavo. 3.10.2022 smo organizirale srečanje koordinatorjev partnerskih šol. Razdelile smo si naloge in dorekle še zadnje podrobnosti pred srečanjem učencev, ki bo potekalo na daljavo.

Projektni načrt

ŠPANIJA

Učenci osnovne šole Gustava Šiliha Laporje so sodelovali v projektu Erasmus+ z naslovom »Hands on Our Future«. V okviru tega projekta so se udeležili izmenjave v vasici Navas v Španiji. Cilj izmenjave je bil razvijanje mehkih veščin za uspešno mednarodno sodelovanje, učenje jezika, razvoj IKT veščin in samoevalvacije. Učenci so bili nastanjeni pri vrstnikih in tako bolje spoznavali katalonski način življenja.

Glavna tema izmenjave je bila ohranjanje čistih vodnih virov in sanitarna ureditev, kar je povezano s cilji Erasmus+ projekta na šoli. Učenci so obiskali tovarno za predelavo in stekleničenje vode, raziskali zgodovino industrije v regiji in se seznanili s pomembnostjo čistih vodnih virov. Izvedli so analize vode v reki Lobregat ter se učili o pomenu varovanja okolja. Poleg tega so spoznavali katalonsko kulturo, tradicionalno hrano, pripravljali španske jedi, se učili pripraviti tapas in doživeli katalonske običaje. Obiskali so tudi Barcelono in druge zanimive kraje.

Po koncu izmenjave so učenci opravili evalvacijo aktivnosti in analizirali zbrane podatke. Izmenjava je hitro minila, a učenci so se vrnili domov bogatejši za nova znanja, zavedanje o pomenu varovanja vodnih virov ter novimi prijateljstvi.

ROMUNIJA

Učenci OŠ Gustava Šiliha Laporje so se med 14. in 20.5. udeležili izmenjave v romunsko mesto Iași v okviru projekta Erasmus+ »Hands on Our Future«. Tema izmenjave je bila trajnostni razvoj in poraba. Glavni cilj je bil raziskati, kako lahko mladostniki prispevajo k trajnosti. Cilji izmenjave so vključevali razumevanje trajnostnega razvoja, kritično mišljenje, sodelovanje, medosebne odnose in jezikovne kompetence zunaj učilnice.

Aktivnosti so bile večinoma na prostem in vključevale obiske ustanov, kot so inštitut za makromolekularno kemijo, fakulteta za industrijsko oblikovanje, muzeji in tovarna kruha. Učenci so se tudi učili v naravi, sodelovali na kuharski delavnici ter raziskovali trajnost v povezavi s hrano in oblačili. Po vsaki aktivnosti so analizirali pridobljeno znanje.

Učenci so bivali pri gostiteljskih družinah, se srečali s prijatelji iz prejšnjih izmenjav ter spoznali romunsko kulinariko in zgodovino. Med izmenjavo so ustvarili svoje “glasove fotografije” s povezavo na trajnost. Slike so bile razstavljene, skupaj z naslovi in opisi.

Slovo je bilo težko, saj so se morali posloviti od prijateljev iz Romunije in Španije po enoletnem sodelovanju v projektu, a so odšli s upanjem na prihodnje srečanje.