Ob Tednu gozdov 2019 nas je obiskal gozdar Matjaž Zupanič, vodja krajevne enote Slovenska Bistrica iz Zavoda za gozdove Slovenije. Na sprehodu skozi gozd so učenci spoznavali drevesne vrste in pomen le teh za gozdni ekosistem. Pogovorili smo se tudi, kako je ravna dober lastnik gozda. V skladu s sloganom “Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi” smo se zavedali pomena gozda in se odločili, da bomo dobri gospodarji.