V LAPORJU SMO NAPISALI NOVO ZIMSKO PRAVLJICO

Kdo bi si mislil, da preprost starodavni inštrument v sebi skriva tolikšno moč. Z bobnanjem lahko prebudite življenjsko energijo in hkrati umirite svoj um. Prav to smo potrebovali, da smo lahko izstopili iz sicer prijetnega sveta srečanj in pogovorov ob spremljavi glasbe, ki že sama po sebi velja za univerzalni jezik. Po tem ko so še dopoldan naši učenci nesli sonce in mladost k dvema starejšima krajanoma, gospe Mariji Onič in gospodu Ferdu Ključevšku, smo pripadniki vseh generacij zvečer napisali še eno zimsko pravljico.

Škrati so priklicali gospo ravnateljico Margareto Voglar. Po njenem toplem nagovoru  nas je pozdravil še predsednik KS gospod Štefan Otorepec. Prišel pa je tudi nekdo, ki nam je lani obljubil, da pride letos spet … toda dokler ga ne zagledamo, kar težko verjamemo, da imamo vsako leto srečo, da si vzame čas tudi za nas. Božiček pa je povedal, da rad pride v prav vsako pravljico in s tem nas je pomiril. Srečanje z njim se vedno izteče prehitro, a še bo prišel med nas, ki vsako leto ustvarimo veliko zanimivih zgodb in pravljic. Zdaj bo to še lažje, saj nam je obljubil, da se bo pogovoril z Babico Zimo, ki nam do sedaj še ni nasula snega. Tako je petje Štorkljic, OPZ in MPZ o snegu in sneženem možu zvenelo še bolj prepričljivo. Plesalke pod vodstvom ge. Natke Geržina so nastopile, kot da mraza ne čutijo. Vedeli smo, da se Božiček med nami počuti dobro, saj je povedal, da si sam v času, ko veliko govorimo o svojih željah, želi miru, zdravja, ljubezni in glasbe. Prav to smo si delili v tem zimskem večeru. Pred odhodom je poudaril še enega od namenov našega vsakoletnega druženja: »Vi pa poglejte izdelke, ki so jih izdelale pridne roke vaših otrok in so razstavljeni po stojnicah. Prispevajte za dober namen in seveda ostanite dobri, povezani in prijazni celo leto.«

Za prijetno izkušnjo, ki smo jo delili, se zahvaljujemo prav vsem, ki ste v njej sodelovali, še posebej pa ste nas razveselili, za kar iskrena hvala, naslednji posamezniki in društva:

– KS Laporje in ROMIKS Robert Sterkuš s. p. s finančno donacijo

– svet staršev in člani šolskega sklada

– starši in stari starši, ki ste ob večerih z otroki izdelovali izdelke za sejem

– starši prvega VIO, ki ste skupaj z otroki izdelovali drobna darilca v šoli

– PGD Laporje, DU Laporje, Turistično društvo Laporje in skupina redarjev s pomočjo pri najrazličnejših tehničnih in redarskih delih

– Branko Pahič in Radko Gumzej z razsvetljavo

– Niko Onič kot šofer božičko-mobila

– Božiček

– Športno društvo Laporje z razsvetljavo parkirišča

– ga. Natka Geržina

– AKŽ

– družina Gajšt

– ga. Ivanka Sevšek

– družina Korez

– družina Krajnc

– družina Sobotič

– ga. Nada Šket

– ga. Živa Šorli in ga. Teja Makoter

– družina Ramovš Kovačič

– družina Čater Razboršek

– ga. Francka Otorepec

– ga. Anica Blažič

Zapisala: Božena Ferenčina Brence, prof.

Avtorica fotografija: Saša Krajnc Bek, prof.