Spoštovani starši!

V OŠ Gustava Šiliha Laporje izvajamo vse potrebne ukrepe po navodilih NIJZ in MIZŠ. Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma do popolne ozdravitve.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi Vašo pomoč. Pomagate nam lahko tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v vrtec/šolo. Če bomo pri otroku zaznali znake bolezni, bomo otroka ločili od ostalih otrok in vas takoj obvestili, da pridete po njega. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.
 • Zaželeno je, da v vrtec in šolo otroci ne nosijo svojih igrač.

Pošiljamo vam še napotke za pravilno higieno rok in kašlja ter povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale. V kolikor bo zaradi odsotnosti učencev in delavcev zavoda onemogočeno izvajanje pedagoškega dela, bomo delo organizirali v skladu z Načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v času koronavirusa (SARS-CoV-2) v OŠ Gustava Šiliha Laporje. V primeru spremenjenih razmer in posredovanih navodil drugih inštitucij, se bodo ukrepi temu primerno prilagodili. O vseh spremembah vas bomo sproti obveščali preko spletne strani in e-pošte.

Samo z odgovornim odnosom in skupnimi prizadevanji pri preventivnem delovanju bomo pripomogli k preprečitvi širjenja te bolezni.