Seznam UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 je objavljen v zavihku KNJIŽNICA