MEDGENERACIJSKI SPLETko

Cilji podaktivnosti:

  • Učence spodbuditi h koristni izrabi prostega časa.
  • Razvijati vrednote kot so spoštovanje, solidarnost, nesebična pomoč, prostovoljstvo, skrb za socialno odrinjene.
  • Razvijati empatijo.
  • Učence opolnomočiti za opravljanje raznih ročnih del, kuhanje, peko, modelarstvo …
  • Omogočiti medgeneracijski prenos znanja.

Sejem sonce …

 

 

Na naši šoli je zaživelo prostovoljstvo. Za nami je prvi večji dogodek, in sicer usposabljanje starejših krajanov za uporabo IKT. Učenci prostovoljci so nesebično pomagali našim babicam in dedkom, da so le-ti uspešno zakorakali na svetovni splet. 10-urni tečaj smo zaključili s slovesno podelitvijo priznanj.