Kot že nekaj let, je tudi letos v Občini Slovenska Bistrica potekala akcija čiščenja javnih površin pod skupnim imenom »Očistimo svoj kraj«. Akciji so se pridružili tudi otroci ter učenci našega vrtca in šole.

V petek, 1. aprila, smo si razdelili vrečke in rokavice ter se podali veselo na delo. Otroci so kar tekmovali, kdo bo napolnil vrečo z več smetmi. Naj povemo, da ni bilo preveč dela, saj zmeraj pridno skrbimo, da je okolica šole lepa in čista.

Tudi otroci vrtca so imeli polne roke dela, saj so okolico vrtca olepšali z rožicami, ki so jih nasadili ta dan. Posebno pozornost so namenili tudi higieni – umivanju rok po delu.

Ob koncu smo vsi zadovoljni ugotovili, da se v urejenem okolju bolje počutimo.