Na državnem tekmovanju iz geografije, ki je potekalo 19. 4. 2016 v Rogaški Slatini, sta se v kategoriji 121 osnovnošolcev iz celotne Slovenije odlično odrezala naša mlada geografa Asja Majhen in Neven Otorepec.

Pokazala sta veliko teoretičnega znanja o naravnih znamenitostih Slovenije in na terenskem delu dokazala, da obvladata tudi veščino geografskega sklepanja in vzročno-posledičnega povezovanja naravnih in družbenogeografskih elementov pokrajine.

Gladko sta osvojila zlato priznanje, za kar jima iskreno čestitamo!