Učenci 7., 8. in 9. razreda so se 1. oktobra odpravili na ekskurzijo na Avstrijsko Koroško. Ogledali so si mesto Celovec (deželno gledališče, Stari trg, Novi trg z zmajem, mestna hiša), vstopili pa so tudi v dvorano grbov v Deželni hiši, kjer hranijo knežji kamen, na katerem so nekoč ustoličevali karantanske kneze na Krnskem gradu. Sledil je ogled Minimundusa – parka miniatur, kjer so lahko občudovali svetovne znamenitosti v merilu 1:25. Pot so nadaljevali ob južni obali Vrbskega jezera do polotočka Marija na otoku –  »Maria Worth – Otok«. Raziskovanje po Avstrijski Koroški so zaključili na Gosposvetskem polju, kjer so se ustavili ob Vojvodskem prestolu.

Učenci so bili na vseh postajah zaposleni tudi z reševanjem nalog, s katerimi so utrdili pridobljeno znanje. Avstrijska Koroška pa jim bo ostala v lepem spominu tudi zaradi vodiča, ki se je trudil razlago prilagoditi njihovemu razumevanju, in šoferja, ki je za ta dan izbral udoben nadstropni avtobus.