V ponedeljek, 19. 2. 2017, so učenci večer posvetili posebnemu bralnemu dogodku, Branju z lučkami. V skupinah, dvojicah ali posamično so v soju sveč in svetilk v poljubno izbranih kotičkih šole šestošolci prebirali Pavčkovo pesniško zbirko Majnice, sedmošolci Mazzinijev roman Zvezde vabijo, osmošolci Prešernovo zbirko pesmi Poezije, devetošolci pa Cankarjevo zbirko črtic Moje življenje z namenom, izbrati pesem oziroma odlomek, ki jih najbolj nagovori. Sledilo je zaključno glasno branje posameznikov ob zvokih kitare na šolskem stopnišču, ki je prisotne napolnilo s posebnim čarom besed.