Lokalno skupnost sestavljajo ljudje, ki pasivno ali aktivno sodelujejo pri raznovrstnih dogodkih in razvoju lokalnega okolja. Nekateri posamezniki s svojo družbeno aktivnostjo izstopajo iz te množice. Eden takšnih je vsekakor gospod Vladimir Leskovar, ki smo ga 12. marca 2019 kot osrednjega gosta prireditve, s katero smo obeležili občinski praznik, povabili na OŠ Gustava Šiliha Laporje.

Gospod Leskovar je Laporčan, nekdanji učenec naše šole, ki je osnovnošolske klopi gulil s tablico in kredo v roki, v šolo pa prihajal bos. Danes je izjemno uspešen podjetnik in dolgoletni donator naše šole. V pogovoru je nadvse poudaril pomen znanja. Samo znanje nas popelje naprej, z znanjem se lahko dokažemo. Znanje pridobivamo z izobraževanjem in izkušnjami. Prav te izkušnje želi kot direktor družbe Impol predati tudi mladim. Mlad delavec, ki prične z delom v podjetju, mora imeti ob dobrem osnovnošolskem in srednješolskem znanju priložnost kaljenja in učenja v podjetju oziroma na področju, s katerega pridobiva formalno izobrazbo v času šolanja. Vsak človek mora imeti možnost in priložnost izobraževanja in napredovanja vse življenje. Prav zato podjetje Impol daje priložnost mladim in jih spodbuja s štipendiranjem. Gospod Leskovar je učence osupnil, ko jim je povedal, da kljub svojim letom in bogatim izkušnjam s področja podjetništva in financ vsak dan nameni učenju vsaj dve do tri ure. Le tako lahko sledi novostim in se prilagaja trgu delovne sile, saj je za uspešnost fleksibilnost nujno potrebna. Danes pridobivamo znanje na različne načine in je s pomočjo interneta in knjig zelo dostopno. Mladi morajo biti samo radovedni in željni znanja, saj jih bo prav radovednost pripeljala do uspešne kariere, ne glede na področje, ki si ga bodo izbrali na svoji profesionalni poti. Poleg znanja je kot pomembno vrednoto izpostavil delavnost, ki jo je potrebno privzgojiti mladim že v osnovni šoli. Privzgojene delovne navade so temelj za uspešno karierno pot vsakega posameznika.

Skozi pogovor smo lahko spoznali njegov pronicljiv duh, s katerim je vedno vizionarsko vedel, v katero smer voditi podjetje, hkrati pa ni pozabil na posameznike in skupnosti, kot sta naša šola in naš kraj, saj nam je po svojih močeh pogosto pomagal pri uresničevanju zadanih ciljev.

Natalija Koprivnik