V laporskem dobovem gozdu smo našli ličinke zelo redkega hrošča rogača. Rogač je na seznamu zaščitenih vrst in njegov življenjski prostor je potrebno varovati.
Ličinke so stare 3 leta, hranijo se z odmrlim lesom listavcev in se bodo kmalu zabubile. Junija bomo – če bomo trhle štore pustili pri miru – lahko videli največjega evropskega hrošča, velikega skoraj 10 cm.