Spoštovani starši in učenci!

 

Leto se očitno nikakor ne more nadaljevati čisto brez dela na daljavo, zato se začasno ponovno vračamo v način dela, ki smo ga imeli večino tega šolskega leta. Na podlagi novo sprejetega Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja se bodo vsi učenci med 1. 4. in 11. 4. 2021 šolali na daljavo.

Delo bo potekalo po ustaljenem načinu in urnikih kot so veljali doslej v času dela na daljavo. Nekatere ure bodo učenci izvedli kot VIDEOKONFERENCE, preostalo delo opravijo samostojno preko spletnih aplikacij (1. VIO – SEESAW, 2. in 3. VIO – MS TEAMS) glede na njihov urnik oziroma dogovor z učitelji.

Urnik videokonferenc imajo učenci vnešen v njihov koledar v TEAMSIH, tako da se samo vpišejo in pridružijo uram, preostalo delo pa najdejo v ekipah posameznih predmetnih področij.

Za komunikacijo z učitelji učenci uporabljajo svoje šolske elektronske naslove (ime.priimek@os-laporje.si).

Prosimo vas, pa svoje otroke spodbudite k temu, da redno in vestno opravljajo svoje delo, saj upamo, da se, kot je načrtovano, čimprej vrnemo v šolo, kjer se bo nadaljevalo delo in pridobivanje še zadnjih ocen. Konec šolskega leta se namreč nezadržno bliža.

V kolikor imate kakršne koli težave, prosimo, da se čimprej obrnete na razrednika.

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo lepe velikonočne praznike, ki jih v čim večji meri preživite ob gibanju nas vežem zraku.

 

Margareta Voglar, ravnateljica