V ponedeljek, 16. 1. 2023, smo se osmo- in devetošolci udeležili delavnice Bralni maraton, na kateri smo prebirali pesmi sodobnih slovenskih pesnikov, jih primerjali na vsebinski, oblikovni, slogovni in jezikovni ravni, ugotavljali njihovo sporočilnost ter izražali osebne vtise ob prebranem. Najbolj smo se poistovetili z najstniškima izpovedovalko in izpovedovalcem, ki se, podobno kot mi, srečujeta s prvo ljubeznijo v šolskih klopeh. Spoznali smo, da ljubezen ni nujno nekaj intimnega, saj obstaja na več ravneh in predstavlja naš življenjski okvir.