Na Osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje smo v preteklem letu izvedli medpredmetni projekt s trajnostno usmeritvijo. V eni izmed delavnic smo združili angleški jezik in likovno umetnost. Obdelali smo ključna vprašanja v zvezi z gradnjo v prihodnosti. Tematiko smo razširili na ustvarjanje maket lesenih hiš, ki bodo trajnostne, ne bodo zavzemale veliko prostora, a bodo uporabniku kljub temu nudile, kar potrebuje za smiselno bivanje v takem objektu. Učenci so urili ustvarjalne spretnosti, komunikacijo in timsko delo.

Projekt smo nadgradili ob obisku učencev iz Španije in Romunije, ki so prišli k nam iz partnerskih šol preko izmenjave v projektu Erasmus+. V jezikovno mešanih skupinah so uporabili fotografije maket lesenih hiš in oblikovali promocijske plakate za Eko vas Laporje 2040. Nastale so izvirne rešitve, ki smo jih vključili v skupni plakat in z njim sodelovali na natečaju, ki ga razpisuje Center arhitekture Slovenije. Dosegli smo nacionalno nagrado Zlata kocka 2023 za osnovne šole. Strokovna komisija je poudarila, da gre za projekt, ki je najbolj prepričljivo izpolnil cilje iz kriterijev oblikovanja. Hkrati je projekt odličen primer spodbudnega in učinkovitega učnega okolja. Menijo tudi, da gre za prispevek z jasno izraženimi izobraževalnimi cilji, ki omogoča boljše razumevanje arhitekture in grajenega okolja, različnih vidikov trajnosti, spodbuja občutljivost do okolja, ustvarjalnost in kritično razmišljanje, ima prvine zabavne aktivnosti, izhaja iz iniciativ skupnosti in se lahko ponovno poustvarja na tej šoli ali drugih.

S tem dosežkom je bil projekt poslan tudi v Kopenhagen, kjer so izbrali svetovno nagrado Golden cubes 2023, ki jo podeljuje Svetovna zveza arhitektov. Vsem sodelujočim ob tem iskreno čestitam in verjamem, da jih bodo pridobljena znanja in veščine na tem področju opolnomočili za trajnostno načrtovanje lastnih domov in prostora, v katerem bomo živeli skupaj. 

mentorica Renata Jesenek