Mladinski pevski zbor OŠ Laporje se je udeležil območne revije pevskih zborov “Zapoj z menoj”, ki je potekala 17. aprila, 2024  na 2. OŠ Slovenska Bistrica. Na območni reviji je nastopalo 8 pevskih zborov iz Slovenske Bistrice in okolice ter jih je strokovno spremljala prof. Manja Gošnik Vovk. 
MPZ se je predstavil z tremi pesmimi in sicer:
  1. Tine Bec: Aj baj kome staj (dvoglasna izštevanka)
  2. Sallv K. Albrecht:  Za oroke (For the children)
  3. Samo Vovk, prir: Nenad petrović: Pastirče mlado (belokranjska ljudska) solistka: Eva Šibila
Mladinski pevski zbor se je uvrstil naprej in prvič v zgodovini šole se bo predstavil na regijsko revijo pevskih zborov.
 
Čestitamo.