Asja Majhen iz 8.a razreda je na državnem tekmovanju iz logike, ki je 17.10.2015 potekalo na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, osvjila srebrno priznanje. Čestitamo.