Vitezi in dvorne dame, oprode in princese!

Na naši šoli smo organizirali zgodovinski tabor na temo srednjega veka, na katerem smo spoznali nekatere zgodbe in pripovedi tistega časa. Tako smo govorili o Erazmu Predjamskem, Veroniki Deseniški in grofu Gottschalku, skrbniku laporskega zaklada. Otroci 6. in 7. razreda so omenjene zgodbe interpretirali in uprizorili ter se v bitki za Predjamski grad celo spopadli v naši telovadnici. Kot v starih časih smo si večerjo spekli kar zunaj nad tabornim ognjem, ležišča pa pripravili sami na blazinah v telovadnici. Zgodovina se še nikoli poprej ni zdela tako resnična.