Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
Laporje 31
2318 Laporje

Tel.: 02 829 58 50   

Matična številka OŠ: 5087643   Davčna številka OŠ: 36415006
group1.osmbgs@guest.arnes.si

Ravnateljica: Margareta Voglar
Tel.: 02 829 58 54            greta.voglar@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Saša Krajnc Bek

Tel.: 02 829 58 58            sasa.krajnc-bek@os-laporje.si

Tajništvo: Sabina Lovrenčič
Tel.: 02 829 58 50            tajnistvo@o-laporje.mb.mss.edus.si
Računovodstvo: Karin Onič Bezjak    
Tel.: 02 829 58 67            rac-taj.osmbgs@guest.arnes.si
Svetovalna služba in dodatna strokovna pomoč: Mateja Zupanec
Tel.: 02 829 58 51            mateja.zupanec@os-laporje.si
Knjižnica: Sanja Šikovec
 Tel.: 02 829 58 57            sanja.sikovec@os-laporje.si
Kuhinja šola: Vilma Ajd
 Tel.: 02 829 58 52            vilma.ajd@guest.arnes.si
Zbornica šole:  
Tel.: 02 829 58 55Računalnikar (spletna stran): Jure Cvahte 

Tel.: 02 829 58 55            jure.cvahte@os-laporje.si

 

zemljevid - laporje