Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
Laporje 31
2318 Laporje

Tel.: 02 829 58 50   

Matična številka OŠ: 5087643   Davčna številka OŠ: 36415006
group1.osmbgs@guest.arnes.si

Ravnateljica: Margareta Voglar
Tel.: 02 829 58 54            greta.voglar@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Saša Krajnc Bek

Tel.: 02 829 58 58       sasa.krajnc-bek@os-laporje.si

Tajništvo: Zvonimira Bevc
Tel.: 02 829 58 50     tajnistvo@o-laporje.mb.mss.edus.si

Računovodstvo: Karin Onič Bezjak    
Tel.: 02 829 58 67        rac-taj.osmbgs@guest.arnes.si

Svetovalna služba in dodatna strokovna pomoč: Mateja Zupanec
Tel.: 02 829 58 51        mateja.zupanec@os-laporje.si

Knjižnica: Božena Ferenčina Brence
 Tel.: 02 829 58 57         
bozena.ferencina-brence@os-laporje.si

Kuhinja šola: Vilma Ajd
 Tel.: 02 829 58 52        
vilma.ajd@guest.arnes.si

Zbornica šola:  
Tel.: 02 829 58 55

Računalnikar (spletna stran): Jure Cvahte 

Tel.: 02 829 58 55          jure.cvahte@os-laporje.si

zemljevid - laporje