SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA ZA OBDOBJE OD 2018/19 DO 2022/23

 • VILMA AJD, članica
 • ALBINA AVSEC, članica
 • MARJETKA ČAS, predsednica
 • INES DOMADENIK, članica
 • ANDREJA PERKOVIČ, podpredsednica
 • JANJA MLAKAR, članica
 • ŠTEFAN OTOREPEC, član
 • KSENIJA VIDALI, članica
 • ANDREJ KROŠEL, član
 • LEONARD POLANEC, član
 • DENIS TOPLAK, član

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA