ŠOLSKI SKLAD OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE

Na šoli deluje Šolski sklad Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, ki je namenjen pomoči socialno šibkim učencem ter financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki so in niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme, zviševanju standarda pouka in podobno.

Člani upravnega odbora sklada se volijo vsako leto na 1. seji Sveta staršev. Do konca šolskega leta 2023/2024 upravni odbor sestavljajo: Vitko Berglez, Matjaž Kavkler, Valentina Jelen, Marjetka Čas, Mateja Zupanec, Marjana Štern, Margareta Voglar. Predsednik je Vitko Berglez.

 

Stanje šolskega sklada