PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU, september 2022

Obvestilo o videonadzoru v OŠ Gustava Šiliha Laporje, april 2023

PRAVILNIK O VIDEONADZORU V OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE, april 2023