Šolska knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole. 

 

V njej:

  • izposojamo knjižnično gradivo in dajemo informacije o njem
  • usposabljamo uporabnike za učinkovito rabo knjižnice in informacijskih virov

1. Članstvo

Člani šolske knjižnice so vsi učenci in delavci Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje. Članarine ni.

2. Izposojevalni roki gradiva so:

  • za knjige do 14 dni z možnostjo podaljšanja za še 14 dni, kar ne velja za knjige za domače branje

Referenčnega gradiva (leksikoni, slovarji, priročniki, učbeniki, enciklopedije, atlasi …) si ni mogoče sposoditi na dom, namenjeno je uporabi v šolski knjižnici oz. drugih prostorih šole.

3. Odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo

  • Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo je potrebno nadomestiti z novim enakim gradivom.
  • Če to ni mogoče, uporabnik plača odškodnino v višini tržne vrednosti enote.

4. Urnik šolske knjižnice je objavljen na oglasni deski pred zbornico, na vratih knjižnice in na spletni strani šole. 

Kadar je na vratih knjižnice obvestilo, da v njej potekajo knjižnična informacijska znanja ali druge dejavnosti, za katere je potreben mir, je uporabniki ne morejo koristiti.

5. Pravila obnašanja

IMG_7820