Interesna dejavnost Mentor Razredi
Pevski zbor Štorkljice (ID) Lovrenčič Vrtec, 1.
Otroški pevski zbor (ID) Lovrenčič 2.–5. r.
Mladinski pevski zbor (ID) Lovrenčič 6.–9. r.
Kolesarski izpit (ID) Štern 5. r.
Bralna značka (III. steber) razredniki 1.–5. r.
Bralna značka (v knjižnici) Ferenčina Brence 6.–9. r.
Angleška in nemška bralna značka (III. steber) Lešnik, Jarh 1.–9. r.
Šolski band (9-letka) Lovrenčič 6.–9. r.
Dramski krožek (9-letka) Aber po dogovoru
Dramski krožek (III. steber) Štefanič po dogovoru
Likovno-ustvarjalni krožek (9-letka) R. Jesenek 4.–5. r.
Žiga žaga (9-letka) Kovačič 4.–5. r.
Modelarski krožek, FIZ (9-letka) Krajnčan 6.–9. r.
Promet, Bober (NAD) Krajnčan 6.–9. r.
Šolska skupnost (NAD) Čas 6.–9. r.
Logika, astronomija, FIZ 9 (NAD) Cvahte 6.–9. r.
Ansambel (RaP) Lovrenčič 4.–9. r.
Športni krožek (RaP) Vegan 4.–5. r.
Športni krožek (RaP) Vanček 6.–7. r.
Športni krožek (RaP) Vegan 8.–9. r.
Športni krožek (NAD) Vanček 7.–9. r.
Športno popoldne (ŠPO) Koprivnik, Vanček 1.–3. r.
Učitelj ŠPO pri pouku (ŠPO) Vanček 1.–3. r.
Orff (OPB) Aber 1.–3. r.
Deutsche Spiele 1 (OPB) Avsec 1. r.
Deutsche Spiele 2 (OPB) Avsec 2. r.
Deutsche Spiele  3 (OPB) Jarh 3. r.
Čudoviti svet narave (OPB)  Čretnik 1.–5. r.
Šah (OPB) Cvahte 1.–5. r.
Joga (RaP) Jesenek R. 7.–9. r.
Izzivi odraščanja (RaP) Štante 6.–9. r.
Sproščevalnica (RaP) Štante 4.–6. r.
Rekreativni odmori (RaP) Čretnik, Cvahte, Lovrenčič, Vegan 2.–9. r.
Pohodništvo (OPB) Aber, Čretnik, Čas, 1.–5. r.
S kompasom po Laporju (OPB) Čas 2.–5. r.
Nogomet (OPB) J. Cvahte 2.–5 r.
Lutke (NAD) A. Jesenek 4.–5 r.
Lutke (OPB) A. Jesenek 4.–5 r.
Naravoslovni krožek – RK, sladkorna bolezen, Kresnička, KEM9 (9-letka) Arko 6.–9. r.
Naravoslovje (Proteus, KEM 8, Kresnička) (III. steber) Čretnik 7.–9. r.
Folklora (RaP) Koprivnik 1.–5. r.
Folklora (NAD) Hozjan Šela 1.–5. r.
Šah (III. steber) Cvahte 6.–9. r.
Razvedrilna matematika (III. steber) Kovačič 6.–9. r.
Vesela šola (III. steber) Koprivnik 4.–6. r.
Vesela šola (v knjižnici) Ferenčina Brence 6.–9. r.
Turizmu pomaga lastna glava (ID, III. steber) Perkovič 6.–9. r.
Male sive celice (POŠ) Zupanec 7.–9. r.
Spretni prstki Krajnc Bek po dogovoru
Šolska spletna stran (POŠ) Zupanec /
Šolski vrt (RaP) Čretnik 1.–5. r.
Šolski vrt (RaP) Čas 6.–9. r.
Šolski vrt (OPB, POŠ) Štern, Zupanec po dogovoru
Planinci (III. steber) Aber, Čas, R. Jesenek 1.–9. r.