Interesna dejavnost Mentor Razredi
Pevski zbor Štorkljice Lovrenčič Vrtec, 1.
Otroški pevski zbor Lovrenčič 2.–5.
Mladinski pevski zbor Lovrenčič 6.–9.
Kolesarski izpit Štern 5.
Likovno-ustvarjalni krožek Jesenek 4.–5.
Žiga žaga Kovačič 4.–5.
Šolski band Lovrenčič 6.–9.
Modelarski krožek, Bober Kovačič 6.–9.
Naravoslovni krožek – RK, sladkorna bolezen, Kresnička, KEM Arko 6.–9.
Dramski krožek Aber po dogovoru
Folklora Hozjan Šela 1.–5.
Šolska skupnost Čas 6.–9.
Logika, astronomija, FIZ Cvahte 6.–9.
Razvedrilna matematika Kovačič 6.–9.
Debatni klub Štante 6.–9.
Športni krožek Vanček 7.–9.
Promet Štern 7.–9.
Učitelj ŠPO pri pouku Vanček 1.–3.
Športno popoldne Koprivnik, Vanček 1.–3.
Gimnastika Vegan 1.–3.
Folklora Koprivnik 1.–5.
Šolski vrt Čretnik 1.–5.
Rekreativni odmori Čretnik, Lovrenčič, Vanček, Vegan 2.–9.
Športni krožek Vegan 4.–5.
Sproščevalnica Štante 4.–6.
Ansambel Lovrenčič 4.–9.
Šolski vrt Čas 6.–7.
Športni krožek Vanček 6.–7.
Športni krožek Vegan 8.–9.
Več glav več ve Štante 6.–9.
Kresnička, Mehurčki Perkovič 1.
Kresnička, Bober Štefanič 2.
Kresnička, Bober Hozjan – Šela 3.
Kresnička, Bober Koprivnik 4.
Kresnička, Bober Štern 5.
English club Jarh 6.–7.
Cankarjevo tekmovanje Ferenčina Brence 6.–7.
Tekmovanje GEO Čas 6.–9.
Vegovo tekmovanje Kovačič 6.–9.
Vegovo tekmovanje Cvahte 6.–9.
English club Lešnik 8.–9.
Cankarjevo tekmovanje Avsec 8.–9.
Tekmovanje ZGO Čas 8.–9.
Deutsche Spiele 1 Avsec 1.
Glasbena ustvarjalnica Aber 1.–3.
Pohodništvo Aber, Čretnik, Jesenek 1.–5.
Športni krožek Vegan 1.–5.
Čudoviti svet narave    Čretnik 1.–5.
Pravljični Kvas 1.–5.
Lutke Kvas 4.–5.
Deutsche Spiele 2 Avsec 2.
Deutsche Spiele 3 Jarh 3.
S kompasom po Laporju Čas 4.–5.
Male sive celice Zupanec 7.–9.
Šolski vrt Zupanec po dogovoru
Šah Cvahte 1.–5.
Bralna značka razredniki 1.–5.
Angleška in nemška bralna značka Jarh, Lešnik 1.–9.
Planinci Aber, Jesenek 1.–9.
Vesela šola Koprivnik 4.–5.
Turizmu pomaga lastna glava Perkovič 6.–9.
Naravoslovje (Proteus, Kresnička) Čretnik 7.–9.
Dramski krožek Štefanič po dogovoru
Bralna značka Ferenčina Brence 6.–9.
Vesela šola Ferenčina Brence 6.–9.