Pedagoški kader:

Ime in priimek E-naslov Poučuje/opravlja delo
Katja Aber, prof. katja.aber@gmail.com 1. a, ISP, OPB, DSP
Boža Arko, prof. boza.arko@gmail.com NAR, BIO, KEM, JV, OPB, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Albina Avsec, prof. avsec.albina@gmail.com SLJ, OPB, DSP
Jure Cvahte, prof. jure_cvahte@yahoo.com 9. a, MAT, FIZ, SLZ, OPB, laborant, DSP, RaP
Marjetka Čas, prof. marjetacass@gmail.com GEO, ZGO, DKE, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof. bcretnik@yahoo.com 7. a, NAR, KEM, GOS, NPH, SPH, POK, DSP, laborant, OPB, RaP
Božena Ferenčina Brence, prof. brence.osgsl@gmail.com knjižnica, SLJ
mag. Alenka Fidler svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si Pomočnica ravnateljice za vrtec, ŠSS, VSS, vodja zdrav. in higienskega režima, vodja prehrane
Ivanka Hozjan Šela ivanka.sela@gmail.com 3. a, DSP
Ines Jarh, prof. ines.jarh@gmail.com 6. a, TJA, N2N, OPB, TIS, DSP, sestavljavka nalog NPZ TJA
Andreja Mavsar, prof. andreja.mavsar13@gmail.com ŠPO3, ŠPO4, ŠPO5, OPB
Renata Jesenek, prof. jesenek.lum@gmail.com LUM, RaP, OPB
Natalija Koprivnik, prof. natalija.koprivnik@gmail.com 4. a, ŠPO-dod, ISP, DSP, RaP
Renata Kovačič, prof. renata.kovacic @gmail.com MAT, TIT, JV, DSP
Saša Krajnc Bek, prof. saska.krajnc@gmail.com DSP
Marijan Krajnčan, prof. marjan.krajncan@guest.arnes.si FIZ, TIT, OGK, računalničar, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Tina Lešnik, prof. tinalesnik5@gmail.com TJA, DSP
Katja Lovrenčič, prof. lovrencic.katja@gmail.com GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, GLD, OPB, RaP
Andreja Perkovič, prof. andrejaperkovic@gmail.com 2. a, DSP
Breda Pinter bredap12@gmail.com DSP, OŠ Minke Namestnik Sonje
Lea Štante, prof. leastante@gmail.com DSP, RaP
Špela Štefanič, prof. spela.stefanic@gmail.com 1. a, DSP, N1A
Marjana Štern, prof. marjanasola@gmail.com 5. a, OPB, DSP
Igor Vanček igor.vancek@guest.arnes.si ŠPO, IŠP, ŠSS, JV, OPB, RaP, ŠPO-dod,
Margareta Voglar, spec. manag., prof. greta.voglar@guest.arnes.si Ravnateljica
Mateja Zupanec, prof. vouk.mateja@gmail.com POŠ
Gregor Vegan, prof. gregorvegan@gmail.com ŠPO, RaP

 

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Mira Bevc tajnice, računovodkinje, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak čistilke


Javna dela:

Zaposlene imamo tri javne delavce. V decembru bomo kandidirali na nov razpis za javna dela za leto 2019.

Preko Centra za socialno delo Slovenska Bistrica bo predvidoma občasno potekal program Opravljanje dela v splošno korist.