Pedagoški kader:

Ime in priimek St. izob., smer E-naslov Poučuje/opravlja delo
Katja Aber VII., RP katja.aber@os-laporje.si 2. a, DS
Boža Arko, prof. VII., BIO–KEM boza.arko@os-laporje.si NAR, BIO, KEM, JV, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Albina Avsec, prof. VII., SLJ–TJN albina.avsec@os-laporje.si SLJ, N2N, OPB/TJN, DSP
Jure Cvahte, prof. VII., MAT-FIZ jure.cvahte@os-laporje.si MAT, FIZ, ZVE, računalničar, DSP
Marjetka Čas, prof. VII., GEO-ZGO marjeta.cas@os-laporje.si 9. a, GEO, ZGO, DKE, TVZ, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof. VII., BIO-FIL-NAR-KEM barbara.cretnik@os-laporje.si NAR, BIO, RČL, POK, ROD, RaP, OPB, DSP, laborant
Božena Ferenčina Brence, prof. VII., SLJ-SOC, bibliotekar bozena.ferencina-brence@
os-laporje.si
knjižnica, SLJ
mag. Alenka Fidler VIII/1 PED alenka.fidler@os-laporje.si pomočnica ravnateljice za vrtec, ŠSD, VVP, VSP, SDV,
vodja zdrav. in higienskega režima, vodja prehrane
Ivanka Hozjan Šela VI., RP ivanka.hozjan-sela@
os-laporje.si
OPB, DSP, ISP, SLJ5N, LUM2, LUM3, GUM3
Ines Jarh, prof. VII., TJN-TJA ines.jarh@os-laporje.si TJA, N2N, OPB/TJN, sestavljalka nalog NPZ TJA
Renata Jesenek, prof. VII., LUM renata.jesenek@os-laporje.si LUM, LS, FVZ, OPB, JV
Špela Kvas, mag. prof. VII., RP spela.kvas@os-laporje.si pomočnica 1. a, ŠPO4, OPB, MAT6, MAT5
Natalija Koprivnik, prof. VII., RP natalija.koprivnik@os-laporje.si 4. a, ISP, RaP, DSP, ŠPO-dod.
Renata Kovačič, prof. VII., MAT-TIT renata.kovacic@os-laporje.si MAT, TIT, OGU, DSP, OPB, RaP
Saša Krajnc Bek, prof. VII., PED-SOC sasa.krajnc-bek@os-laporje.si DSP
Tina Lešnik, prof. VII., TJA-SOC tina.lesnik@os-laporje.si TJA, OPB, N1A, DSP
Eva Brus, prof. VII., GUM eva.brus@os-laporje.si GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, OPB, RaP
Andreja Perkovič, prof. VII., RP andreja.perkovic@os-laporje.si 1. a
Breda Pinter VII., spec. pedagog bredap12@gmail.com DSP, OŠ Minke Namestnik Sonje
Lea Štante, prof. VII., PED-ZGO les.stante@os-laporje.si 6. a, DSP, ZGO, RaP
Špela Štefanič, prof. VII., RP spela.stefanic@os-laporje.si 3. a, TJA3, TJA vrtec
Marjana Štern, prof. VII., RP marjana.stern@os-laporje.si 5. a, GOS6, DSP, Kolesarski izpit, Promet
Igor Vanček VI., ŠPO igor.vancek@os-laporje.si ŠPO, IŠP, ŠZZ, JV, RaP, ŠPO-dod.
Margareta Voglar, spec. manag., prof. VIII/1, RP greta.voglar@guest.arnes.si ravnateljica
Gregor Vegan, prof. VII., ŠPO gregor.vegan@os-laporje.si ŠPO, RaP, OPB
Marjeta Visinski, prof. VII., TJN marjeta.visinski@os-laporje.si POŠ

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Mira Bevc tajnice, računovodkinje, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak čistilke


Javna dela:

Do 31. 12. 2020 imamo zaposlene tri javne delavce:

  • Program Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja (VII. st.): 1. 9.–25. 12. 2020 (Nina Gumzej); (VI. st.): 1. 9.–31. 12. 2020 (Dejan Leskovar);
  • Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov (V. st.): 1. 12. 2. 2020–31. 12. 2020 (Branko Zadravec).

V novembru bomo kandidirali na nov razpis za javna dela za leto 2021.