Pedagoški kader:

Ime in priimek St. izob., smer E-naslov Poučuje/opravlja delo
Mateja Andrejašič Žogan, prof VII., RP mateja.andrejasic-zogan@os-laporje.si 2. a, DSP
Albina Avsec, prof. VII., SLJ–TJN albina.avsec@os-laporje.si SLJ, N2N, DSP
Jure Cvahte, prof. VII., MAT-FIZ jure.cvahte@os-laporje.si 9. a, MAT, FIZ, SLZ, računalničar, DSP
Marjetka Čas, prof. VII., GEO-ZGO marjeta.cas@os-laporje.si 8. a, GEO, ZGO, DKE, TVZ, VVE, ISP, DSP, OPB, RaP
Barbara Čretnik, prof. VII., BIO-FIL-NAR-KEM barbara.cretnik@os-laporje.si 7. a, NAR, BIO, KEM, ONA, POK, RaP, OPB, DSP
Božena Ferenčina Brence, prof. VII., SLJ-SOC, bibliotekar bozena.ferencina-brence@
os-laporje.si
knjižnica, SLJ
Janja Gabrovec, mag. prof. VII., TJN-TJA janja.gabrovec@
os-laporje.si
TJA, N2N, OPB/TJN, OPB, DSP
Renata Jesenek, prof. VII., LUM renata.jesenek@os-laporje.si LUM, LS, OPB, JV
Gloria Kolar, mag. prof. VII., RP gloria.kolar@os-laporje.si OPB, N1A, TJA 2, ŠPO 4, GUM 4, DSP
Natalija Koprivnik, prof. VII., RP natalija.koprivnik@os-laporje.si 4. a, RaP, VŠP, VVP
Renata Kovačič, prof. VII., MAT-TIT renata.kovacic@os-laporje.si 7. a, MAT, TIT, DSP, RaP
Saša Krajnc Bek, prof. VII., PED-SOC sasa.krajnc-bek@os-laporje.si pomočnica ravnateljice za vrtec, SSV, vodja zdravstvenega in higienskega režima, DSP,  DSP vrtec
Tina Lešnik, prof. VII., TJA-SOC tina.lesnik@os-laporje.si TJA, OPB, DSP
Katja Horvat, prof. VII., GUM katja.horvat@os-laporje.si GUM, Štorkljice, OPZ, MPZ, OPB, RaP
Andreja Perkovič, prof. VII., RP andreja.perkovic@os-laporje.si 1. a
Katja Sagadin VII., spec. in reh. pedagog katja.sagadin@os-laporje.si DSP, OŠ Minke Namestnik Sonje
Lea Štante, prof. VII., PED-ZGO les.stante@os-laporje.si 6. a, DSP, ZGO, RaP
Špela Štefanič, prof. VII., RP spela.stefanic@os-laporje.si 3. a, TJA3
Marjana Štern, prof. VII., RP marjana.stern@os-laporje.si 5. a, GOS6, OPB, kolesarski izpit, Promet
Petra Štibler, mag. prof. VII., RP petra.stibler@os-laporje.si GUM 3, LUM 3, OPB
Gregor Vegan, prof. VII., ŠPO gregor.vegan@os-laporje.si ŠPO, IŠP, ŠZZ, RaP, plavalni tečaj
Margareta Voglar, spec. manag., prof. VIII/1, RP greta.voglar@guest.arnes.si ravnateljica
Nuša Vogrin, prof. VII., soc. pedagog nusa.vogrin@os-laporje.si DSP
Mateja Zupanec, prof. VII., PED-SOC mateja.zupanec@os-laporje.si ŠSS, DSP

Ostali delavci:

Ime in priimek Opravlja delo
Zvonimira Bevc tajnice, računovodkinje, perice
Karin Onič Bezjak računovodkinje
Vilma Ajd kuharice – vodja
Nataša Košič kuharice
Sonja Šmigoc kuhinjske pomočnice, perice
Ana Šela kuhinjske pomočnice, čistilke
Yulia Sasda Fitria Tajnikar kuhinjske pomočnice, čistilke
Franc Pahič hišnika
Darinka Dreu čistilke
Terezija Smogavc čistilke
Suada Rak čistilke


Javna dela:

Zaposlenega imamo enega javnega delavca:

  • Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov (V. st.): 8. 3. 2021–31. 12. 2022 (Martin Lunežnik).

V decembru smo kandidirali na nov razpis za javna dela za leto 2022.