POUK
Vsi razredi (razen 9. a) Od 1. 9. 2021 do 24. 6. 2022: 191 dni
Pouk: 176 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni
9. a Od 1. 9. 2021 do 15. 6. 2022: 184 dni
Pouk: 169 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni

 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA
I. ocenjevalno obdobje (1.–9. r.) 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022
Sprememba urnika 1. 2. 2022 (glede na realizacijo lahko urnik zamenjamo do 4 dni prej)
II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.) 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022
II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 1. 2. 2022 do 15. 6. 2022
POČITNICE
Jesenske počitnice od 25. 10. 2021 do 1. 11. 2021
Novoletne počitnice od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022
Zimske počitnice od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022
Prvomajske počitnice od 27. 4. 2022 do 2. 5. 2022
Poletne počitnice od 25. 6. 2022 do 31. 8. 2022
DRŽAVNI PRAZNIKI IN OSTALI POUKA PROSTI DNEVI
Nedelja, 31. 10. 2021 dan reformacije
Ponedeljek, 1. 11. 2021 dan spomina na mrtve
Sobota, 25. 12. 2021 božič
Nedelja, 26. 12. 2021 dan samostojnosti in enotnosti
Sobota in nedelja, 1. in 2. 1. 2022 novo leto
Ponedeljek, 7. 2. 2022 pouka prost dan
Torek, 8. 2. 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Petek, 11. 2. 2022 in sobota, 12. 2. 2022 informativna dneva za 9. razred
Ponedeljek, 18. 4. 2022 velikonočni ponedeljek
Sreda, 27. 4. 2022 dan upora proti okupatorju
Sobota in nedelja, 1. in 2. 5. 2022 praznik dela
Sobota, 25. 6. 2022 dan državnosti
POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI
Od 10. 2. do 20. 2. 2022 Izpiti iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno v 1. konferenčnem obdobju (fleksibilni predmetnik)
Od 16. 6. do 30. 6. 2022 1. rok za učence 9. razreda
Od 27. 6. do 8. 7. 2022 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
Od 18. 8. do 31. 8. 2022 2. rok za učence od 1. do 9. razreda
IZPITNO OBDOBJE ZA UČENCE, KI SE ŠOLAJO NA DOMU
Od 3. 5. do 24. 6. 2022 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
Od 3. 5. do 15. 6. 2022 1. rok za učence od 9. razreda
Od 18. 8. do 31. 8. 2022 2. rok za učence od 1. do 9. razreda


O datumu izpita so starši učenca obveščeni po pošti.

 

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Temeljni cilj NPZ-ja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. NPZ je obvezen za vse učence 6. in 9. razreda.

NPZ se v 9. razredu piše iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga za vsako posamezno šolo določi minister. Letošnje šolsko leto se pišejo TJA, KEM, TIT in GEO. Za našo šolo je izbrana GEO, učenci pa bodo dodatno pisali tudi TJA, KEM in TIT. NPZ se v 6. razredu piše iz SLJ, MAT in TJA. 

Pomembni datumi za izvedbo NPZ-ja v šolskem letu 2021/22

Datum AKTIVNOST
1. 9. 2021 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ – GEO.
30. 11. 2021 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
4. 5. 2022 Slovenščina za 6. in 9. r.
6. 5. 2022 Matematika za 6. in 9. r.
10. 5. 2022 Angleščina za 6. in geografija za 9. r.
31. 5. 2022 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
31. 5.–2. 6. 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
7. 6. 2022 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
7.–9. 6. 2022 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.