POUK
Vsi razredi (razen 9. a) Od 3. 9. 2018 do 24. 6. 2019: 189 dni
Pouk: 174 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni
9. a Od 3. 9. 2018 do 14. 6. 2019: 182 dni
Pouk: 167 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni
OCENJEVALNA OBDOBJA
I. ocenjevalno obdobje (1.–9. r.) 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019
Sprememba urnika 1. 2. 2019 (glede na realizacijo lahko urnik zamenjamo do 4 dni prej)
II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.) 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019
II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019
POČITNICE
Jesenske počitnice od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018
Novoletne počitnice od 25. 12. 2018 do 2. 1. 2019
Zimske počitnice od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019
Prvomajske počitnice od 27. 4. 2019 do 2. 5. 2019
Poletne počitnice Od 26. 6. 2019 do 31. 8. 2019
DRŽAVNI PRAZNIKI IN OSTALI POUKA PROSTI DNEVI
Sreda, 31. 10. 2018 dan reformacije
Četrtek, 1. 11. 2018 dan spomina na mrtve
Sreda, 14. 11. 2018 celodnevna šola, nadomeščanje, 190-letnica šolstva v Laporju
Ponedeljek, 24. 12. 2018

pouka prost dan, nadomeščanje v soboto,

6. 10. 2018

Sreda, 26. 12. 2018 dan samostojnosti in enotnosti
Torek, sreda, 1. in 2. 1. 2019 novo leto
Petek, 8. 2. 2019 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Petek, 15. 2. 2019 in sobota, 16. 2. 2019 informativna dneva za 9. razred
Ponedeljek, 22. 4. 2019 velikonočni ponedeljek
Sreda, četrtek, 1. in 2. 5. 2019 praznik dela
Petek, 3. 5. 2019

pouka prost dan, nadomeščanje v soboto,

1. 12. 2018


POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI
Od 11. 2. do 21. 2. 2019 Izpiti iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno v 1. konferenčnem obdobju (fleksibilni predmetnik)
Od 17. 6. do 1. 7. 2019 1. rok za učence 9. razreda
Od 26. 6. do 9. 7. 2019 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
Od 19. 8. do 30. 8. 2019 2. rok za učence od 1. do 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Temeljni cilj NPZ-ja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. NPZ je obvezen za vse učence 6. in 9. razreda.

NPZ se v 9. razredu piše iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga za vsako posamezno šolo določi minister. Letošnje šolsko leto se pišejo TJA, FIZ, DKE in LUM. Za našo šolo je izbrana FIZ, učenci pa bodo dodatno pisali tudi TJA, LUM in DKE. NPZ se v 6. razredu piše iz SLJ, MAT in TJA.

Pomembni datumi za izvedbo NPZ-ja v šolskem letu 2017/2018

Datum AKTIVNOST
3. 9. 2018 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ (FIZ)
30. 11. 2018 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
7. 5. 2019 Slovenščina za 6. in 9. r.
9. 5. 2019 Matematika za 6. in 9. r.
13. 5. 2019 Angleščina za 6. r., fizika za 9. r.
3. 6. 2019 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
3.–5. 6. 2019 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
6. 6. 2019 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
6.–10. 6. 2019 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
14. 6. 2019 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
24. 6. 2019 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.