POUK
Vsi razredi (razen 9. a) Od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021: 190 dni
Pouk: 175 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni
9. a Od 1. 9. 2020 do 15. 6. 2021: 183 dni
Pouk: 168 dni
Dnevi dejavnosti: 15 dni

 

OCENJEVALNA OBDOBJA
I. ocenjevalno obdobje (1.–9. r.) 1. 9. 2020 do 29. 1. 2021
Sprememba urnika 1. 2. 2021 (glede na realizacijo lahko urnik zamenjamo do 4 dni prej)
II. ocenjevalno obdobje (1.–8. r.) 1. 2. 2021 do 24. 6. 2021
II. ocenjevalno obdobje (9. r.) 1. 2. 2021 do 15. 6. 2021
POČITNICE
Jesenske počitnice od 26. 10. 2020 do 1. 11. 2020
Novoletne počitnice od 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021
Zimske počitnice od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021
Prvomajske počitnice od 27. 4. 2021 do 2. 5. 2021
Poletne počitnice od 28. 6. 2021 do 31. 8. 2021
DRŽAVNI PRAZNIKI IN OSTALI POUKA PROSTI DNEVI
Sobota, 31. 10. 2020 dan reformacije
Nedelja, 1. 11. 2020 dan spomina na mrtve
Petek, 25. 12. 2020 božič
Sobota, 26. 12. 2020 dan samostojnosti in enotnosti
Petek in sobota, 1. in 2. 1. 2021 novo leto
Ponedeljek, 8. 2. 2021 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Petek, 12. 2. 2021 in sobota, 13. 2. 2021 informativna dneva za 9. razred
Ponedeljek, 5. 4. 2021 velikonočni ponedeljek
Sobota in nedelja, 1. in 2. 5. 2021 praznik dela
Petek, 25. 6. 2021 dan državnosti
POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI
Od 10. 2. do 20. 2. 2021 Izpiti iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno v 1. konferenčnem obdobju (fleksibilni predmetnik)
Od 16. 6. do 30. 6. 2021 1. rok za učence 9. razreda
Od 28. 6. do 9. 7. 2021 1. rok za učence od 1. do 8. razreda
Od 18. 8. do 31. 8. 2021 2. rok za učence od 1. do 9. razreda
         


O datumu izpita so starši učenca obveščeni po pošti.

 

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Temeljni cilj NPZ-ja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. NPZ je obvezen za vse učence 6. in 9. razreda.

NPZ se v 9. razredu piše iz SLJ, MAT in tretjega predmeta, ki ga za vsako posamezno šolo določi minister. Letošnje šolsko leto se pišejo TJA, BIO, ŠPO in ZGO. Za našo šolo je izbrana TJA, učenci pa bodo dodatno pisali tudi BIO in ZGO. NPZ se v 6. razredu piše iz SLJ, MAT in TJA. 

Pomembni datumi za izvedbo NPZ-ja v šolskem letu 2019/20

Datum AKTIVNOST
1. 9. 2020 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ – TJA.
30. 11. 2020 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
4. 5. 2021 Slovenščina za 6. in 9. r.
6. 5. 2021 Matematika za 6. in 9. r.
10. 5. 2021 Angleščina za 6. in 9. r.
1. 6. 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.
1.–3. 6. 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
7. 6. 2021 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.
7.–9. 6. 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. Posredovanje podatkov o poizvedbah na RIC.
15. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razreda.
24. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda.