Projekt Comenius 2013 – 2015

 

OŠ Gustava Šiliha Laporje se je zopet udeležila mednarodnega projekta Comenius. V ta projekt so vključene še tri šole:  Gimnazija Kalheim iz Nemčije,  Nižja gimnazija Wyszogród iz Poljske ter Osnovna in srednja šola iz Calhete na Portugalskem.

Na šoli se zavedamo, kako pomembno je znanje jezikov v današnjem času, zato smo se ponovno odločili in se prijavili na razpis za sodelovanje v projektu Comenius. Izkušnje učencev, da potujejo v tuje države, komunicirajo v angleškem jeziku ter spoznavajo nove ljudi in kulture, je neprecenjljivo.

Projekt Comenius smo s sodelujočimi državami osvojili s tematsko povezavo “najstniški turistični vodnik – od lokalnih skupnosti do narodne dediščine UNESCO”.

Naš cilj je omogočiti učencem, da postanejo ambasadorji za lokalno skupnost in svetovno dediščino UNESCO v Sloveniji. Učenci se morajo zavedati kulturne in naravne vrednosti svoje lokalne okolice kot tudi sodelujočih partnerskih držav. Z obsežno uporabo IKT in sodobne tehnologije bodo postali spretnejši pri iskanju in predstavljanju kulturne in naravne dediščine v Evropi. Pri tem pa bodo vseskozi razvijali socialne in jezikovne spretnosti.

Čaka nas še veliko lepih doživetij v okviru projekta Comenius!


LIKOVNA DELA NA TEMO UNESCO-VE SVETOVNE DEDIŠČINE NAŠIH DRŽAV PARTNERIC

Učenci so naslikali in narisali kraje naših držav partneric, s katerimi sodelujemo v okviru projekta Comenius.

Portugal1

Portugal2

Poland1

Germany1