KARIERko

Cilji podaktivnosti:

  • Seznaniti učence z aktualnim stanjem na trgu dela.
  • Seznaniti učence z uspešnimi posamezniki (osebe z različnimi poklici, podjetniki in podjetji v lokalnem okolju in njihovimi kariernimi potmi).
  • Predstaviti učencem manj znane poklice.
  • Uriti učence v postavljanju kariernih ciljev po metodi SMART.
  • Opolnomočiti učence pri načrtovanju lastne karierne poti.

 

Obiskali smo Karierni sejem:

Predavanje Tadeje Strnad Linasi, učiteljice v Berlinu:

Predstavitev poklicev na prireditvi “To je najboljšo poklic!”:

V sodelovanju z Razvojno informacijskim centrom Slovenska Bistrica smo izvedli delavnico Podjetništvo. Namenjena je bila osmo- in devetošolcem naše šole:

Učenci spoznajo poklic keramičar/pečar in gradbeni tehnik: