UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA

 • KATJA ABER (1. razred)
 • ALEKSANDRA JESENEK (2. in 5. razred)
 • BARBARA ČRETNIK (3. in 5. razred)
 • JURE CVAHTE  (4. in 5.  razred)
 • RENATA JESENEK
 • INES JARH
 • ALBINA AVSEC
 • MARJANA ŠTERN
 • BOŽA ARKO
 • MARJETKA ČAS
 • IGOR VANČEK
 • KATJA LOVRENČIČ

Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Otroci so razdeljeni v štiri oddelke. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru zakonodaje in pravil, ki jih določi šola.

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Učencem želimo zagotoviti spodbudno, zdravo, varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje.

Glavni cilj, ob samostojnem učenju in pisanju domačih nalog, je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa.

Zato v okviru PB izvajamo naslednje krožke: Šahovski, Memo, Pohodništvo, Čudoviti svet narave, Šolski vrt, Orff krožek in tuji jezik.

Učenci lahko obiskujejo tudi: OPZ, Štorkljice, Žiga žaga, Folkloro, Lutke, Umetniški in Likovni krožek.

 

DEJAVNOSTI V OPB

1. KOSILO
Pri kosilu je poseben  poudarek na kulturi prehranjevanja.
  Kosilo
2. SAMOSTOJNO UČENJE
Pri samostojnem učenju učence navajamo na samostojno opravljanje domačih nalog. Učenci znanje, pridobljeno pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo tudi s pomočjo dodatno pripravljenega materiala. Je dejavnost, ki ji je namenjeno 50 minut časa, kar so smernice ZRSŠ.
 Samostojno učenje
3. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Učenci se udeležujejo dejavnosti, ki so namenjene razvedrilu, sprostitvi, počitku, pri katerih otroci nimajo učnih obveznosti. V tem času  učenci ustvarjajo in se udeležujejo raznih krožkov.
V okviru PB bomo sodelovali na likovno-literarnih natečajih, pri projektih na šoli in izven nje.
 Prež. prostega časa
4. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
Čas sprostitvene dejavnosti je namenjen počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Te dejavnosti se lahko odvijajo v različnih prostorih šole in izven nje.
 Sprostitvena dejavnost

 

OKVIRNI URNIK ZA VSE ODDELKE PODALJŠANEGA BIVANJA

 

PON

TOR

SRE

ČET

PET

5. ura

UPČ

SD

UPČ

SD

UPČ

6. ura

KOSILO

KOSILO

KOSILO

KOSILO

KOSILO

7. ura

SU

SU

SU

SU

SU

8. ura

SD

SD

SD

SD

SD

9. ura

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

 LEGENDA:

K – kosilo

SU – samostojno učenje

UPČ – ustvarjalno preživljanje prostega časa

SD – sprostitvena dejavnost

Opomba: V urniku lahko pride do sprememb.

ODJAVA PREHRANE

Spoštovani starši,

želimo vas spomniti, da je v novem šolskem letu 2018/2019 zajtrk, malico ali  kosilo potrebno odjaviti do 8.00 ure zjutraj.

 V primeru odsotnosti vašega otroka to sporočite v šolo na:

tel. 02/ 829-58-52 – kuhinja/

02/ 829-58-50 – tajništvo