SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo:

Predsednica: Mateja Muzek

1. a: Denis Toplak
2. a: Mateja Muzek
3. a: Živa Šorli
4. a: Danijel Vuk
5. a: Bojana Korez
6. a: Nina Šlamberger
7. a: Doroteja Mlaker Krošel
8. a: Nikolaj Onič
9. a: Valerija Strnad
Oddelek Mehurčki: Aleksandra Horvat
Oddelek Sončki: Vesna Sagadin
Oddelek Lunice: Tjaša Korošec
Oddelek Zvezdice: Monika Skledar

SKLEPI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21