SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo:

Predsednik: Nikolaj Onič

1. a: Mojca Kobale Pahor
2. a: Danijel Vuk
3. a: Bojana Korez
4. a: Nina Trstenjak
5. a: Mojca Čater
6. a: Nikolaj Onič
7. a: Boris Jelen
8. a: Arina Ravnjak
9. a: Robert Sterkuš
Oddelek Mehurčki: Alja Pavlic
Oddelek Sončki: Živa Šorli
Oddelek Lunice: Franc Hozjan
Oddelek Zvezdice: Mateja Muzek

SKLEPI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019