SVET STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice, učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek enega predstavnika. V letošnjem letu oddelke zastopajo:

Predsednica: Mateja Muzek

1. a: Mateja Muzek
2. a: Natalija Skledar Korošec
3. a: Lidija Razboršek Šlamberger
4. a: Bojana Korez
5. a: Petra Čater
6. a: Gretica Sagadin
7. a: Nikolaj Onič
8. a: Marko Kušar
9. a: Natalija Sobotič
Oddelek Mehurčki: Tjaša Korošec
Oddelek Sončki: Živa Šorli
Oddelek Lunice: Doroteja Mlaker Krošel
Oddelek Zvezdice: Denis Toplak

SKLEPI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020