ZNALko KLEPETALko

Cilji podaktivnosti:

  • Spodbujati branje pri učencih, ki so šibki bralci.
  • Razvijati branje z razumevanjem.
  • Učence opolnomočiti na področju učnih in bralnih učnih strategij, jezikovnih kompetenc ter socialnega učenja.
  • Spodbujati medvrstniško pomoč (tutorstvo).

ŠOLSKO LETO 2017/18

S pomočjo zunanje organizacije Centra za socialno delo Slovenska Bistrica smo za učence 8. in 9. razreda pripravili preventivni program Mladinske delavnice.

ŠOLSKO LETO 2016/17

Ustvarjanje ob klepetu: