Maja smo v okviru projekta izvedli aktivnost, kjer smo učence iz naših partnerskih držav prosili, da izberejo eno besedo, na katero se spomnijo, ko pomislijo na Španijo, Nemčijo ali Slovenijo. Učenci iz Nemčije in Slovenije so izbirali besedo za Španijo, učenci iz Španije in Nemčije za Slovenijo, ter učenci iz Španije in Slovenije za Nemčijo.
Nastali so zanimivi oblaki besed. Z aktivnostjo smo želeli učence spodbuditi k razmišljanju o značilnostih in raznolikostih vsake države ter izboljšati njihovo zavedanje in razumevanje kulturnih posebnosti. Upamo, da bodo učenci v času projekta bolje spoznali države, ki sodelujejo v projektu, in se naučili ceniti njihovo kulturno dediščino in identiteto. Aktivnost bomo ob zaključku projekta ponovili.
Nemčija:
Španija:
Slovenija:
________________________________________________________________________________________________________________
Marca 2024 smo imeli prvo dejavnost v sklopu projekta, kjer so učenci zasnovali projektni logotip, ki pooseblja naš projekt na temo trajnosti, raznolikosti in učenja skozi potovanja.
Učenci so svoje logotipe objavili na naslednji povezavi:
Maja smo končno zbrali vse predloge, katerih se je nabralo kar 39 in nato junija izbrali logotip, ki bo predstavljal naš projekt.
 
  
_________________________________________________________________________________________________________________
Projekt Premagovanje meja, sprejemanje raznolikosti (Bridging Borders, Embracing Diversity) združuje tri šole iz Slovenije (OŠ Gustava Šiliha Laporje), Španije (IES Santo Tomás de Aquino, Puerto del Rosario) in Nemčije (Gymnasium Alstertal, Hamburg), da bi raziskale evropsko identiteto, kulturno raznolikost in vpliv turizma. Učenci bodo pridobili globlje razumevanje turizma skozi zgodovino in njegovih sodobnih vplivov na družbo, gospodarstvo in kulturo. Poudarek bo na kritičnem razmišljanju, uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in trajnostnih turističnih praksah.
Projekt bo obravnaval različne vidike turizma, vključno s kulturnimi izmenjavami, premagovanjem jezikovnih ovir in promocijo trajnostnega turizma. Učenci bodo raziskovali, kako potovanja oblikujejo identiteto posameznikov in skupnosti ter kako tehnologija vpliva na turizem.
Učenci bodo razvijali veščine za odgovorno potovanje, ocenjevali vplive turizma, kritično mišljenje, in spodbujali digitalno pismenost.
Skozi različne aktivnosti bodo učenci raziskovali trajnostne turistične pobude, ki spodbujajo ohranjanje okolja, kulturne dediščine in opolnomočenje skupnosti. 
Projekt Premagovanje meja, sprejemanje raznolikosti bo učencem omogočil, da se povežejo z vrstniki iz drugih evropskih držav, izmenjajo izkušnje in ideje ter pridobijo dragocene izkušnje, ki jih bodo pripravile na izzive sodobnega sveta. S tem bodo postali bolj osveščeni in odgovorni državljani, ki bodo znali ceniti in spoštovati raznolikost ter prispevati k trajnostnemu razvoju turizma.
Več o projektu si lahko preberete na projektni strani (v angleščini):